Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Nasze doświadczenie 

Nasi Klienci z tego sektora mają wymagania, które wykraczają poza konwencjonalne rozwiązania doradztwa budowlanego. Jesteśmy w pełni świadomi, że budynki sądów czy policji są szczególne w kontekście aspektów publicznych i politycznych oraz, że często podlegają ścisłej kontroli w przypadku jakichkolwiek procesów decyzyjnych.

Skuteczni i efektywni

Rozumiemy priorytety i potrzeby naszych Klientów związane z tym, aby inwestycje były efektywne w eksploatacji, jak również potrafimy uzasadnić celowość ich realizacji i lokalizacji w obrębie społeczności, którym służą.

Rozumiemy rolę aktywów naszych Klientów i wsparcie, jakie muszą one zapewnić ich organizacjom. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale musi być ono dostosowane do zmieniających się potrzeb i technologii.

Nasza praca pomaga Klientom osiągnąć najlepszy rezultat bez względu na to, czy zamierzają oni zmaksymalizować korzyści z inwestycji kapitałowych, czy oczekują zwiększenia efektywności w celu zmniejszenia wydatków lub obniżenia kosztów inwestycyjnych. Rozumiemy jak istotne jest skuteczne zarządzanie cyklem życia budynku i konieczność zapobiegania niepotrzebnym kosztom.

W bezpiecznych rękach

Wiemy, że czas spędzany na sali sądowej jest ograniczony i bardzo cenny. Zdajemy sobie również sprawę z tego, jak ważna dla policji jest ciągłość działania. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu dostępu do informacji poufnych oraz pracy w obszarach o ograniczonym dostępie, dzięki czemu mogą sprawnie zarządzać budową i pracami konserwacyjnymi zgodnie z procedurami i bez wpływu na pełne funkcjonowanie obiektu, bezpieczeństwo i termin oddania do użytku.

Wiedza specjalistyczna

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w tym sektorze, znamy różne wymagania interesariuszy w każdym obszarze inwestycji w sektorze sądowniczym. Bez względu na to, czy chodzi o opracowanie strategii, ocenę rentowności planowanych przedsięwzięć, realizację inwestycji, czy pomoc w zarządzaniu nieruchomościami, oferujemy szeroką gamę usług doradczych, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów – zarówno tym najpilniejszym, jak i ukierunkowanym na czerpanie długofalowych korzyści.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Gleeds Polska Business Development Director

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny CEE

Globalny kontakt
Jonathan Stewart

Jonathan Stewart
Senior Director, Public Sector Lead

Chcemy, by nasi Klienci wiedzieli, że do wszystkich naszych zadań podchodzimy z najwyższą uczciwością i starannością, zarówno w odniesieniu do sprawnego zarządzania budową czy ekspertyz nieruchomości. Darren Crocker, Head of Justice