Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Pomagamy klientom uzyskiwać oszczędności poprzez wspieranie ich w zakresie planowania i wdrażania strategii bardziej efektywnego zarządzania majątkiem. 

Niezależne doradztwo i wsparcie

Wspólnie z klientami opracowujemy strategie ukierunkowane na zapewnienie oszczędności poprzez udoskonalanie wydajności procesów biznesowych, majątku i technologii teleinformatycznych.

Nasi niezależni specjaliści z Wielkiej Brytanii  mają doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, procesów biznesowych i strategii, świadczenia usług, audytu firmowego, technologii teleinformatycznych i zarządzania zasobami ludzkimi.

Wiedza specjalistyczna

Nasi Klienci mogą skorzystać ze specjalistycznych usług w ramach szerokiej oferty obejmującej następujące obszary:

Racjonalizacja majątku

Pomagamy klientom podnieść wartość ich majątków poprzez skorelowanie ich strategii dotyczącej nieruchomości z ich ogólnym korporacyjnym planem rozwoju. Pomaga to uwolnić potencjał skrępowany w nieruchomościach, zapewniając lepsze wykorzystanie przestrzeni w budynkach. Zapewnia to także wyższe zyski z portfeli nieruchomości i maksymalizuje wartość zbywanych środków trwałych.

Maksymalizacja efektywności

Pomagamy klientom maksymalizować opłacalność zasobów lokalowych, ograniczając niegospodarność i optymalizując wykorzystanie środków trwałych. Skupiamy się w szczególności na strategiach wykorzystania zasobów (w tym pracy w metodologii Agile), programach redukcji zużycia energii i obniżenia emisji dwutlenku węgla oraz systemach efektywnego planowania przestrzeni i zarządzania nią.

Optymalizacja wydajności

Doradzamy klientom w kwestii zakupów w sposób inteligentny i przemyślany, aby zapewnić im długoterminowe oszczędności. Szczególne znaczenie ma tutaj właściwe dostosowanie strategii zaopatrzeniowej do łańcuchów dostaw  tak aby możliwe było utrzymanie na odpowiednim poziomie korelacji ryzyka do korzyści.

Zarządzanie  nieruchomościami i ich obsługa

Opracowujemy i wdrażamy strategie bieżącego zarządzania zapewniające oszczędności w całym cyklu życia budynku. Są to zarówno niewielkie pakiety z obszaru Facility Management, jaki i kompleksowe rozwiązania do zarządzania obiektami.