Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Banki i inne instytucje finansujące udzielają pożyczek na rozwój tylko wówczas, gdy znają dokładną specyfikę inwestycji. Oferujemy Instytucjom Finansującym usługi specjalistycznego i niezależnego doradztwa, niezbędnego do podjęcia decyzji odnośnie udzielenia finansowania dla danej Inwestycji.

Nasze usługi doradcze dostarczają klientom dokładnych i aktualnych informacji stanowiących jasną i zwięzłą ocenę ryzyka oraz proponowane metody jego ograniczenia. Poza wspomaganiem klientów w podejmowaniu świadomych decyzji  zapewniamy także wczesne ostrzeżenia i praktyczne porady dotyczące rozwiązywania ewentualnych problemów.

Korzystanie ze specjalistycznej wiedzy

Niezależnie od skali  danego przedsięwzięcia deweloperzy i podmioty finansujące  mogą polegać  na doświadczeniu naszego zespołu  zdobytym przez ponad 20 lat pracy w branży.

Nasz zespół korzysta nie tylko z własnej wiedzy i doświadczenia, ale także doskonałych narzędzi analizy rynku i rozległej bazy danych, co daje klientom pewność, że otrzymują pełny i rzetelny obraz sytuacji.  

Proces zlecenia nam realizacji usług ułatwia fakt, że jesteśmy uznaną na rynku wiodącą firma doradczą współpracują  m.in.  z takimi  firmami, jak Barclays, Lloyds, HSBC i RBS, z którymi to firmami mamy podpisane umowy ramowe

Kompleksowe Audyty Techniczne

Oferowane przez nas usługi doradztwa pozwalają  Instytucjom Finansującym dobrze zrozumieć, w jakąą inwestycję się angażują, co pozwala uniknąć niespodzianek w przyszłości. Na etapie wstępnym   audytu technicznego realizujemy pełny przegląd inwestycji pozwalający na ocenę i ograniczenie ryzyka. 

Na etapie budowy monitorujemy profil ryzyka danej inwestycji aż do ostatecznego odbioru. Analizujemy i raportujemy w sprawie postępów, obsługujemy wnioski o wypłaty oraz sygnalizujemy pojawiające się problemy i ich konsekwencje. Wiemy, czego szukamy, więc nie zakłócamy priorytetowych procesów budowlanych.

Po zakończeniu budowy zapewniamy monitoring operacyjny oraz przegląd systemów konserwacji i efektywności  funkcjonowania obiektu. Proponujemy również konsultacje w sprawie kosztów utrzymania oraz zarządzania  nieruchomością w ramach wspólnie finansowanych projektów publiczno-prywatnych.

W kwestiach refinansowania, sprzedaży i nabywania nieruchomości przeprowadzamy pełną kontrolę aktywów i sporządzamy rekomendację umożliwiające podejmowanie w pełni świadomych decyzji.

Bieżące wsparcie realizacji   inwestycji

Jeśli wykonawca nie zrealizuje zobowiązań lub utraci płynność finansową, przeprowadzamy natychmiastową analizę zakończonych robót. Identyfikujemy prace i koszty niezbędne do sfinalizowania inwestycji i pomagamy rozwiązać problemy, aby umożliwić kontynuowanie prac.

Globalny kontakt
David Coley

David Coley
Director, Due Diligence