Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Nasza oferta obejmuje całą gamę usług doradczych w zakresie BHP, dzięki którym pomagamy klientom przestrzegać odpowiednich przepisów.

Kompleksowe doradztwo w zakresie BHP

Nasze usługi obejmują:

 • Doradztwo d/s CDM (Construction Design and Management) w celu wspierania klientów i głównych projektantów w zakresie przestrzegania przepisów CDM 2015 oraz innych regulacji związanych z BHP
 • Weryfikacja projektantów i wykonawców pod kątem wymaganych umiejętności, wiedzy, doświadczenia i możliwości organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Monitorowanie głównego projektanta i wykonawcy pod kątem wywiązywania się z obowiązków
 • Weryfikacja głównego wykonawcy pod kątem przygotowania odpowiedniego planu budowy przed rozpoczęciem prac
 • Inspekcje placu budowy ukierunkowane na egzekwowanie przepisów CDM 2015 przez głównego wykonawcę
 • Przygotowanie podręczników BHP i instrukcji budowlanych dla projektów
 • Sporządzenie zasad i procedur bezpieczeństwa w celu weryfikacji zgodności obowiązków pracowniczych z Ustawą o BHP i innymi przepisami BHP
 • OHSAS 18001 – opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania kwestiami związanymi z BHP
 • ISO 14001 – opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym
 • Ocena ryzyka, analiza i identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, a także wdrożenie odpowiednich środków kontroli
 • Ocena, identyfikacja i analiza zagrożeń pożarowych mająca na celu weryfikację zgodności obowiązków pracowniczych z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa pożarowego
 • Kontrole BHP mające na celu ustalenie zgodności z istniejącymi systemami zarządzania i egzekwowanie obowiązujących przepisów
 • Audyt stanowisk roboczych mający na celu weryfikację zgodności obowiązków pracowniczych z przepisami Display Screen Equipment Regulations, internetowymi systemami oceny i procedurami
 • Analiza COSHH (substancje niebezpieczne dla zdrowia), identyfikacja i analiza substancji niebezpiecznych i wdrażanie odpowiednich środków kontroli
 • Szkolenia BHP o charakterze ogólnym i ukierunkowane na konkretne problemy i zagrożenia
 • Badania wypadków, sporządzanie raportów i usługi  ekspertów sądowych