Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Naszym klientom oferujemy wyspecjalizowane usługi doradztwa kosztowego, aby dać im poczucie pewności, czy ich inwestycje są opłacalne i rentowne.

Przed zakupem działki budowlanej dzielimy się naszymi spostrzeżeniami odnośnie wykonalności danego przedsięwzięcia. Podczas budowy zarządzamy nie tylko kosztami, ale także łańcuchem dostaw, aby zapewnić maksymalny zwrot z  planowanego przedsięwzięcia. Dzięki doświadczeniu i rozległej wiedzy technicznej jesteśmy w stanie zrównoważyć takie czynniki, jak czas, jakość, koszty i ryzyko, aby umożliwić terminową realizację  inwestycji.

130 lat doświadczenia branżowego

Kosztorysowaniem budowlanym i zarządzaniem kosztami inwestycji w różnych sektorach zajmujemy się od 130 lat. Dzięki doskonałej znajomości rynku oraz rozległej wiedzy budowlanej potrafimy szacować i redukować koszty z ukierunkowaniem na zwiększenie wartości danego zasobu. Dysponujemy ogromną ilością danych testowych pochodzących z różnych sektorów, dzięki którym tworzymy precyzyjne modele finansowe projektów, minimalizując straty od fazy planowania po instalację i montaż.

Działamy proaktywnie i dostosowujemy rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, budując przy okazji dobre relacje partnerskie. Kluczem do powodzenia każdej inwestycji  jest zrozumienie celu, jaki chce osiągnąć klient, oraz uwzględnienie profilu ryzyka i oczekiwań rynkowych. Nasi klienci mogą skorzystać z doświadczenia i wiedzy wykwalifikowanych specjalistów ds. zarządzania kosztami inwestycji, którzy służą pomocą na każdym etapie realizacji inwestycji.

Doradztwo przed zakupem

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi klienci muszą niekiedy podejmować decyzje o zakupie działek w bardzo krótkim czasie, dysponując szczątkowymi informacjami na temat potencjału danej parceli. Nasi wykwalifikowani, zrzeszeni w organizacji RICS  specjaliści ds. zarządzania kosztami inwestycji  są w stanie błyskawicznie ocenić opłacalność  danego przedsięwzięcia, jego koszt oraz zwrot z inwestycji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na dynamicznych i ambitnych rynkach pomagamy klientom zabezpieczyć  ich planowane przedsięwzięcia, minimalizując ryzyko związane z ich realizacją.

Wsparcie po zakupie

Jako firma niezależna zapewniamy bezstronność oraz wsparcie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, egzekwowania warunków umów oraz ochrony interesów naszych klientów przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu budżetem.

Wskazujemy najlepszą strategię realizacji danej inwestycji  i zarządzamy procesem  pozyskiwania dostawców i wykonawców . Wspieramy klientów podczas procesu sporządzania umowów, nadzorujemy prace oraz zarządzamy zmianami i wycenami, aby dopilnować realizacji inwestycji zgodnie ze specyfikacją, kosztorysem i harmonogramem.