Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Wykorzystując specjalistyczną wiedzę, pomagamy klientom w terminowym opracowywaniu projektów budowlanych o wymaganej jakości w ramach przyjętego budżetu i zgodnie z obowiązującymi standardami. 

Reprezentujemy klienta/inwestora podczas realizacji obowiązków związanych z monitorowaniem prac budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i założeniami projektowymi.

Świadczone przez nas usługi nadzoru są z reguły oferowane w ramach pakietu usług zarządzania kosztami i projektem w Polsce, Hiszpanii, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji i w Rumunii. W Polsce i na Ukrainie oferta obejmuje usługi Tech Nadzor, a w Hiszpanii tzw. architektów technicznych (Dirección de Ejecución de Obras).

Systemowe zarządzanie jakością

Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu w branży nieruchomości i budownictwie oraz sieci placówek na całym świecie dysponujemy wiedzą specjalistyczną na poziomie zarówno globalnym, jak i lokalnym. Na poszczególnych etapach budowy stosujemy sprawdzone metody i procedury.

Czynności wstępne

Szczegółowo analizujemy opis projektu i identyfikujemy istotne obowiązkowe wymagania prawne. Uczestniczymy w przekazaniu placu budowy wykonawcy i sprawdzamy wymaganą dokumentację.

Na etapie projektowania i przetargu:

  • sprawdzamy, czy standardy jakości zostały należycie określone, uzgodnione i przekazane członkom zespołu projektowego,
  • przydzielamy zakresy odpowiedzialności za poszczególne elementy projektu członkom zespołu,
  • wdrażamy system narzędzi kontroli obejmujący wszystkich projektantów, wykonawców i dostawców,
  • weryfikujemy doświadczenie wykonawcy.

Faza budowy

Procedury budowlane Gleeds są realizowane przez wykwalifikowanych i licencjonowanych inspektorów monitorujących odpowiednie wykorzystanie materiałów budowlanych i sposób prowadzenia prac. Nadzorują oni zgodność prac z projektem, wykorzystując w tym celu sprawdzoną procedurę zatwierdzania kolejnych etapów. W ramach naszej dwupoziomowej metodologii zarządzania inspektorzy podlegają z reguły kontroli przez kierowników projektów.

Czynności końcowe

Sprawdzamy, czy zgłoszone wady budowlane zostały usunięte, a dokumentacja jest kompletna.