Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modelling – BIM) jest ukierunkowane na skuteczne i efektywne wykorzystywanie informacji. Zastosowanie zdefiniowanych procesów oraz technologii zapewnia najlepszą wartość w całym cyklu życia nieruchomości.

Optymalizacja  działań

Zastosowanie BIM na samym początku   realizacji inwestycji pozwala  zabezpieczyć  cele  danej inwestycji czy obiektu oraz szeregować je pod względem ważności w fazie operacyjnej oraz likwidacyjnej danego środka trwałego.

BIM umożliwia dokładniejsze poznanie środowiska budowlanego oraz zmniejsza ryzyko powstawania sprzecznych koncepcji projektowych, zapewniając funkcjonalność  środków trwałych. Zbędne i nieekonomiczne procesy i czynności są eliminowane, co zapewnia oszczędności oraz  zmniejsza negatywny wpływ obiektów na środowisko.

Przyjęcie strategii BIM zwiększa przewidywalność  inwestycji nie tylko pod względem finansowym, ale także operacyjnym. Operatorzy obiektów  otrzymują zazwyczaj minimalną ilość informacji dotyczących kwestii  wykonawczych i projektowych.  BIM przyspiesza transfer danych pomiędzy poszczególnymi stronami zaangażowanymi w daną inwestycję, ułatwiając rozwiązywanie problemów związanych z konserwacją i funkcjonowaniem budynku , jak również zapewniając długoterminowe oszczędności.

Kultura współpracy

Mandat rządu brytyjskiego do wprowadzenia do roku 2016 implementacji metody BIM na poziomie 2 dla wszystkich kontraktów publicznych ogłaszanych centralnie wywiera presję związaną ze zgodnością z przepisami na wszystkich  pracujących dla  lub na rzecz poszczególnych resortów.

Z naszych doświadczeń wynika, że wysoki odsetek osób skupia się raczej na technicznym, informatycznym zastosowaniu BIM, co często skutkuje brakiem zaangażowania i niechęcią do zmian. Kluczem do sukcesu jest zarządzanie informacjami, a w szczególności dostarczanie ich w odpowiednim formacie, właściwym osobom i  we właściwym czasie.

Zgodność

Jesteśmy wykwalifikowanymi i akredytowanymi menedżerami ds. BIM, co czyni nas jedną z niewielu organizacji pomagających klientom w zapewnieniu zgodności z  implementacjią  BIM  na poziomie 2.

Dane gromadzone za pomocą metody BIM można eksportować i opracowywać, tworząc szczegółowe modele kosztowe i  harmonogramowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji  danej inwestycji oraz  wspierania realizacji przyszłych przedsięwzięć .

Technologia BIM

Technologia BIM ma kilka postaci.  Zapewnia ona szereg korzyści:

  • dając  dostęp do zarządzania informacjami;
  • zapewniając platformę do tworzenia modeli wirtualnych, czyli  prezentacji elementów, które są  jeszcze do  zbudowania/już zostały zbudowane;
  • umożliwiając   manewrowanie pomiędzy poszczegónymi modelami w celu lepszego poznania i zrozumienia  warunków w jakich inwestycja będzie/jest  realizowana;
  • umożliwiając testowanie modeli oraz zarządzanie związanych z nimi  ryzykami ;
  • zapewniając  środki i narzędzia do analizy, eksportowania i weryfikowania informacji.

Government Soft Landings (GSL)

Polityka GSL ma zostać wprowadzona do roku 2016 w związku z wymaganiami  implementacji BIM na poziomie 2. Zostanie ona wprowadzona w resortach centralnych i będzie dotyczyć wszystkich  inwestycji i przedsięwzięć zlecanych centralnie.

Przejście  inwestycji przez fazę projektową,  wykonawczą i operacyjną ma być płynne, zorganizowane i efektywne. Model GSL uwzględnia to oraz uznaje, że koszty bieżące związane z  danym środkiem trwałym  znacznie przekraczają koszty ogólne  budowy. Istnieje zatem potrzeba uwzględnienia tych czynników na samym początku  realizacji  inwestycji , jak również  zaangażowanie Facility Managera i/lub końcowych użytkowników już na wczesnym etapie.

Wiedza i doświadczenie

BIM to zaawansowane narzędzie. W celu zapewnienia jego prawidłowego wdrożenia oraz skutecznego działania służymy rozległą wiedzą oraz jego umiejętnym zarządzaniem. Nasze usługi w zakresie BIM bazują na ogromnej ilości danych budowlanych, którymi dysponujemy. Dotyczą one wszystkich najważniejszych branż, typów budów, poziomów jakie spełnia dany budynek w kontekście wymagań  środowiskowych oraz ustaleń zaopatrzeniowych/kontraktowych.

Firma Gleeds współpracuje z brytyjską Construction Industry Council oraz rządową BIM Task Group na rzecz zwiększania świadomości BIM oraz potencjału tej technologii. Nasza oferta obejmuje także szkolenia. Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad wdrożeniem BIM w ich organizacjach.

Nasze usługi:

  • Ustalanie wymagań odnośnie informacji oraz szeregowanie potrzeb związanych z wydajnością zasobów pod względem ważności;
  • Wdrażanie procesów BIM oraz zarządzanie nimi, a także zapewnianie zgodności z procedurami i procesami zarządzania projektami;
  • Wyodrębnianie, analiza i weryfikacja danych zawartych w modelach wirtualnych w celu ich wykorzystania w tworzeniu harmonogramów i modeli kosztowych;
  • Prowadzenie szkoleń oraz częściowe lub kompleksowe doradztwo w  zakresie wsparcia roli menedżera ds. BIM.