Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Uzasadnienia biznesowe służą określeniu najbardziej optymalnej inwestycji spośród różnych dostępnych opcji, ocenie rentowności oraz przedstawieniu interesariuszom w przejrzysty sposób korzyści związanych z danym przedsięwzięciem.

Mamy zespół specjalistów w Wielkiej Brytanii z rozległą wiedzą i doświadczenem zdobytym podczas współpracy z organizacjami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, w przygotowaniu uzasadnień biznesowych oraz planów inwestycyjnych, które zadowalają nawet najbardziej wymagających interesariuszy oraz dostarczają solidnych argumentów na to, że warto podjąć się realizacji danej inwestycji, dzięki czemu pomyślnie przechodzą one proces weryfikacji i uzyskują akceptację finalnych decydentów.

Przejrzystość celów i rezultatów

W przypadku każdego uzasadnienia biznesowego należy zadać sobie dwa pytania:

  • Jakie rezultaty ma przynieść inwestycja?
  • Jaki będzie zwrot (korzyści) z inwestycji?

Nasi doradcy współpracują z interesariuszami, wykorzystując  szerokie spektrum technik konsultingowych, których celem jest głęboka analiza powyższych pytań oraz znalezienie na nie odpowiedzi.

Wiedza techniczna i finansowa

Wykorzystując umiejętności naszych pracowników, tworzymy modele dostosowane do konkretnych potrzeb klientów.  Informacje niezbędne do utworzenia modelu czerpiemy z rozległej wiedzy, innych doradców, jak również doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz branży budowlanej.

Oszacowywanie opcji

Istnieje wiele sposobów zagwarantowania pomyślności  planowanego przedsięwzięcia. We współpracy z klientami w roli niezależnych doradców oferujemy nasze obiektywne spojrzenie na kwestie strategii organizacyjnej, cyklu  życia nieruchomości oraz potencjalne zyski.  Za pomocą jakościowych oraz ilościowych technik analitycznych  zapewniamy, że w trakcie opracowywania uzasadnienia biznesowego dla danego przedsięwzięcia, zostanie wybrana  najbardziej właściwa opcjainwestycyjna dla organizacji klienta.

Nadrzędność realizacji celów

Uzasadnienie biznesowe musi nie tylko pasować do strategii, być rentowne i mieć solidne podstawy ekonomiczne. Jego podstawą jest realizacja celów, która gwarantuje korzyści.  Nasz zespół ma tego pełną świadomość, dlatego skupia się na praktyczności implementacji na każdym etapie procesu projektowego.