Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Nasze doświadczenie 

Pomagamy tworzyć środowiska pracy dla pracowników naukowych na światowym poziomie. Naszą reputację w tym sektorze uzyskaliśmy dzięki konsekwentnie dostarczanym usługom doradczym w zakresie technicznie zaawansowanych i skomplikowanych budynków.

Specjalistyczne doświadczenie

Pomogliśmy naszym Klientom zrealizować szereg nowych budynków, jak i zarządzać pracami przy wielu z sukcesem przeprowadzonych modernizacjach.

Naszym głównym celem jest zrozumienie potrzeb naszych Klientów i zastosowanie optymalnych rozwiązań w prowadzeniu Inwestycji w tym związanych z logistyką, magazynowaniem, technologiami, przechowywaniem danych, pomieszczeniami do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, laboratoriami, pomieszczeniami czystymi, pomieszczeniami dla produkcji czy też administracji.

Usługi dostosowane do potrzeb

Nasze usługi doradcze są dopasowane indywidualnie w zależności od specyfiki danej inwestycji i oczekiwań Klientów. Nasze specjalistyczne doświadczenie w dostarczaniu porad i wsparcia w zakresie zarządzania inwestycjami, rozpoczyna się od wczesnych etapów realizacji i finansowania, aż do odbiorów końcowych, jak również później podczas zarządzania operacyjnego.

Oferując szeroki wachlarz usług doradczych w procesie budowlanym pomagamy naszym Klientom dostarczyć czyste i możliwe do kontrolowania przestrzenie do prowadzenia procesów produkcyjnych. Usługi te obejmują zarządzanie inwestycjami i ich kosztami, doradztwo w zakresie strategii realizacji inwestycji i dostaw, usługi z zakresu zrównoważonego budownictwa, weryfikowanie wywiązywania się przez wykonawcę z zakontraktowanych prac, jak i weryfikowanie i przestrzeganie harmonogramów, czy usługi z zakresu audytów kosztowych.

Globalne doświadczenie i specjalistyczna wiedza lokalna

Dzięki globalnej sieci biur firma Gleeds dostarcza specjalistyczne usługi doradcze Klientom na całym świecie, przyczyniając się do ich ciągłego rozwoju i sukcesu. Nasi specjaliści są zintegrowani z lokalnymi społecznościami i mają bliskie relacje z wieloma wiodącymi firmami farmaceutycznymi, jak i prowadzącymi działalność naukowo-badawczą.

Globalny kontakt
Galvin Tarling

Galvin Tarling
Global Head, Life Science & Pharmaceuticals

Rozumiemy jak ważna dla naszych Klientów jest kwestia wysokiej jakości i wielofunkcyjności inwestycji w tym niezwykle wymagającym sektorze. Pomagamy naszym Klientom dostarczać nowoczesne powierzchnie oferujące elastyczne możliwości układu lub umożliwiające wprowadzenie zmian tak, aby można było prowadzić w nich inicjatywy badawcze, prace nad rozwojem i udoskonalaniem produktów, jak i prowadzić produkcję, zapewniając równocześnie odpowiednie warunki pracy. Galvin Tarling, Head of Science & Pharmaceuticals