Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Świadczymy usługi z zakresu kontroli inwestycji, by pomóc naszym klientom w realizacji skomplikowanych przedsięwzięć zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.

Nasz ukierunkowany na procesy system zarządzania typu ‘stage-gate’  zapewnia szczegółowe informacje dotyczące kosztów, wydajności i poziomu ryzyka w poszczególnych fazach  realizacji inwestycji. Dzięki integracji zagadnień związanych z zakresem prac, budżetem, harmonogramem, ryzykiem i korzyściami upraszczamy proces zarządzania, kontroli i raportowania. Umożliwia to zarządzanie  inwestycją zarówno w skali mikro, jak i makro.

Większa skuteczność

Pomagamy naszym klientom w zwiększeniu skuteczności i maksymalizacji zwrotu z inwestycji przez doradztwo w zakresie opracowania strategii i wizji realizacji danej inwestycji. Wybrane korzyści obejmują:

  • niższe koszty czynności wstępnych, większa skuteczność i spójne podejście dzięki innowacyjnym procesom i metodologii
  • zwiększona przewidywalność kosztów i terminów
  • rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klienta

Dzięki wykorzystywaniu najnowszych narzędzi i technik, zapewniamy niezbędne informacje umożliwiające podejmowanie decyzji w oparciu o dane, które usprawniają zarządzanie inwestycją w całym jej cyklu rozwojowym.

Rozległa wiedza specjalistyczna

Znamy strukturę i hierarchię firm naszych klientów, potrzeby związane z ich portfolio, jak również ich oczekiwania, wymagania i cele. Znamy ich protokoły planowania i wymagania odnośnie harmonogramów realizacji projektów oraz procesy związane z szacowaniem kosztów. Jesteśmy także ekspertami w dziedzinie zarządzania ryzykiem, w procesie zarządzania zmianami  oraz zarządzania wartością uzyskaną, jak również  w kwestiach raportowania do Klienta.

Pomagamy klientom w opracowywaniu nowych lub istniejących struktur podziału prac, zapewniając tym samym solidne ramy  do zarządzania ich portfolio. Korzystamy z całej gamy narzędzi specjalistycznych i oprogramowania, w tym pakietu do planowania i szacowania kosztów (PACE).

Korzystamy także z internetowej platformy do zarządzania informacjami o inwestycji o nazwie Gleeds Space, która zapewnia transparentność procesów oraz przejrzystą strukturę i wgląd w cała historię danej inwestycji. Innym wykorzystywanym przez nas systemem jest SCORE, który umożliwia bezpieczną ocenę ryzyka w trybie współpracy online.

Pomagamy klientom w opracowywaniu całej gamy kluczowych procesów, w tym:

  • opracowywaniu struktur podziału prac zapewniających ramy teoretyczne zarządzania portfelem inwestycji
  • precyzowaniu oczekiwań bazowych Klienta w oparciu o oczekiwany zakres prac oraz  na podstawie dokumentacji dodatkowej
  • tworzeniu harmonogramów o odpowiednim stopniu szczegółowości
  • szacowanie kosztów na poszczególnych etapach  życia inwestycji/nieruchomości  w zgodzie z  harmonogramami
  • prowadzeniu rejestrów ryzyka umożliwiających jego ilościową i jakościową analizę  jak i jego modelowanie
  • prowadzeniu rejestrów trendów i zmian umożliwiających ocenę wpływu zmian oraz ich monitorowanie i wdrażanie
  • tworzeniu raportów dotyczących postępów prac, wskaźników zaawansowania prac w kontekście harmonogramowo-budżetowym