Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Nasze doświadczenie 

Zmiany w opiece zdrowotnej są napędzane przez mocno zaawansowane procedury kliniczne, postęp technologiczny, a także zmiany organizacyjne, sposób finansowania, oraz wzrost i coraz większe zróżnicowanie ludności.

Powyższe czynniki prowadzą do ciągłego równoważenia tego, gdzie poziom opieki zdrowotnej i usług medycznych jest najlepszy, w jaki sposób powinny być świadczone usługi medyczne, oraz jaki jest oczekiwany poziom zwrotu z wydanych pieniędzy i poczynionych inwestycji.

W trakcie zdobywania naszego doświadczenia w sektorze opieki zdrowotnej, pracowaliśmy z Klientami zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Byliśmy zaangażowani w realizację placówek pierwszego kontaktu (gabinety zabiegowe, stomatologiczne), jak i placówek szpitalnych, domów pomocy społecznej, specjalistycznych placówek opieki zdrowotnej, placówek zajmujących się zdrowiem psychicznym, a także ośrodków pomocy i rehabilitacji.

Bardziej wydajne działania

W ostatnich latach powstała presja w stosunku do przedsięwzięć realizowanych ze środków publicznych, ukierunkowana na efektywność realizacji celów i ścisłą analizę wszystkich budżetów operacyjnych. Dotychczasowe sposoby pracy uległy zmianie i przekształciły się w nowe. Przełożyło się to na lepsze wykorzystanie kosztownych powierzchni, a także zaadoptowanie sposobów pomiarów stosowanych przy obiektach komercyjnych, większą kontrolę świadczonych usług medycznych i wprowadzenie innowacyjnych metod zamówień.

Mając duże doświadczenie przy inwestycjach z sektora opieki zdrowotnej realizowanych zarówno ze środków publicznych i prywatnych, firma Gleeds jest dobrze przygotowana do wdrażania najbardziej skutecznych sposobów realizacji inwestycji oraz analizy i restrukturyzacji nieruchomości swoich Klientów.

W Wielkiej Brytanii, Gleeds ma doświadczenie w pracy z jednym z największych światowych dostawców usług diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczych – National Service Care. Oznacza to, że dokładnie wiemy, czego potrzeba, by zapewnić zrównoważone rozwiązania w zakresie opieki medycznej i możemy dzielić się naszą specjalistyczną wiedzą na całym świecie.

Wykorzystanie usług specjalistycznych

Specjalistyczny zespół doradztwa strategicznego Gleeds -działający w UK – został stworzony, aby aby wzbogacić i wspierać nasze kluczowe usługi tj. zarządzanie inwestycjami i ich kosztami, czy zarządzanie aktywami, na całym świecie.

Kontakt:
Jacek Kostrzewski

Jacek Kostrzewski
Managing Director, Poland

Andrzej Kozak

Andrzej Kozak
Deputy Managing Director, Poland

Monika Przylepa

Monika Przylepa
Marketing & Business Development Director, Poland

Globalny kontakt
Roger Pulham

Roger Pulham
Director, Healthcare Strategy Lead

Szybkie zmiany jakie zachodzą w sektorze usług medycznych i opieki zdrowotnej oznaczają dla nas konieczność pomocy naszym Klientom w znajdowaniu coraz większej liczby napędzanych komercyjnie rozwiązań – zarówno krótko, jak i długofalowych. Roger Pulham, Head of Healthcare