Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Dzięki świadczonym przez nas usługom doradczym klienci, w niektórych krajach, uzyskują znaczne oszczędności w zakresie inwestycji majątkowych. Nasz zespół z Wielkiej Brytanii może wskazać, gdzie takie oszczędności poczynić. Pokazujemy, w jakich obszarach można ograniczyć zobowiązania podatkowe, poprawić przepływy środków pieniężnych, zmniejszyć składki ubezpieczeniowe.

Tworzymy rozwiązania finansowe gwarantujące nie tylko maksymalny zwrot z inwestycji, ale także jej ochronę. Z puli wydatków majątkowych o wartości 26 mld funtów nasz zespół pomógł klientom odliczyć blisko 7 mld funtów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Bieżąca identyfikacja ulg podatkowych

Czujność i gotowość do identyfikacji pojawiających się możliwości jest niezbędna dla optymalizacji korzyści z tytułu ulg podatkowych. Opracowujemy narzędzia do analizy w czasie rzeczywistym, dopasowane do kraju, w którym prowadzona jest działalność oraz indywidualnej charakterystyki przedsiębiorstwa i służące identyfikacji wszelkich ulg podatkowych w kontekście wydatków inwestycyjnych, amortyzacji i aktywów.

Optymalizacja efektywności podatkowej

Kluczem do uzyskania ulg podatkowych jest zrozumienie możliwości dawanych przez Państwo oraz wcześniejsze planowanie. Ulgi podatkowe są charakterystyczne dla wielu wydatków inwestycyjnych. Od samego początku możemy uwzględnić efektywność podatkową jako istotny element każdego projektu.

Służymy także doradztwem w zakresie roszczeń zapewniając znaczące oszczędności podatkowe inwestorom, deweloperom i innym zainteresowanym podmiotom.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Gleeds Polska Business Development Director

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny CEE

Globalny kontakt
Andy White

Andy White
Director, Taxation