Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Pomagamy klientom w bardziej efektywnym wykorzystaniu portfela gruntów i nieruchomości, minimalizacji ryzyka, a także adaptacji i remontach budynków w celu wydłużenia okresu ich eksploatacji i zapewnienia zgodności z najnowszymi przepisami.

W obliczu coraz bardziej ograniczonych budżetów, napiętych harmonogramów i skomplikowanych wymagań nasze usługi gwarantują korzyści zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Niezależni specjaliści

Na zlecenie klientów przeprowadzamy audyty techniczne i ekspertyzy budowlane na wszelkich typach działek i obiektów, niezależnie od wielkości, zakresu czy lokalizacji. Nasi rzeczoznawcy i wyspecjalizowani inżynierowie z akredytacją RICS gwarantują dokładność i spójność danych.

Dzięki międzynarodowej sieci placówek jesteśmy w stanie obsługiwać rozbudowane portfele, oferując znajomość uwarunkowań miejscowych i krótki czas reakcji.

Oferowane przez nas usługi doradztwa pozwalają klientom na podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka i kosztów związanych z zobowiązaniem do kupna lub warunkami umowy najmu.

Ponieważ działamy jako niezależny podmiot, mogą Państwo wykorzystywać zebrane przez nas informacje podczas wszelkich negocjacji.

Inteligentne gromadzenie danych

Dokonujemy analiz i konwertujemy zebrane podczas audytu dane na format preferowany przez klienta, co zapewnia pełną ścieżkę audytu i umożliwia natychmiastowe wykorzystanie informacji.

Na podstawie aktualnej bazy danych pomagamy klientom w opracowaniu i utrzymywaniu kompleksowego planu zarządzania środkami trwałymi w celu zapewnienia optymalnej efektywności portfela nieruchomości.

Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb

Oferujemy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Należą do nich:

Zarządzanie nieruchomościami

 • Transekcyjne Audyty Techniczne
 • Usługi związane z rekompensatą za szkody z winy wynajmującego/najemcy
 • Usługi planowania okresowych prac konserwacyjnych
 • Usługi projektowe związane z planem konserwacji obiektu

Usługi budowlane

 • Weryfikacja zgodności z przepisami
 • Monitorowanie prac budowlanych
 • Analiza wad budowlanych

Inwentaryzacja gruntów i budynków

 • Topograficzne pomiary gruntów
 • Usługi pomiaru powierzchni gruntów
 • Inwentaryzacyjne pomiary budynków

Planowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego

 • Modelowanie informacji o budynku (ang. BIM)