Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Udoskonalamy realizację przedsięwzięć budowlanych dzięki innowacyjnemu zarządzaniu harmonogramami i inwestycjami. Dzięki naszej pracy klienci oszczędzają czas, pieniądze i zasoby, a cały proces inwestycyjny zyskuje na wartości.

Innowacyjne i elastyczne rozwiązania

Kluczem do powodzenia każdej inwestycji jest skuteczne zarządzanie. Oferujemy kompleksowe usługi zarządzania całym cyklem projektowym, sprawując kontrolę nad czasem, jakością, kosztami, zmianami i ryzykiem.

Niezależnie od tego, czy wymagany jest kompleksowy outsourcing czy tylko wsparcie doraźne,  nasze podejście do powierzanych zadań jest  zawsze w pełni zintegrowane, spójne i skoordynowane.

Nasi wykwalifikowani eksperci zapewniają wsparcie i doradztwo niezależnie od skali projektu zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Nasza oferta usług podstawowych obejmuje zarządzanie harmonogramami, inwestycjami, kosztami, pracami  projektowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy także doradztwo ekspertów w zakresie źródeł finansowania oraz  strategii pozyskiwania wykonawców i dostawców.

Każdego klienta i projekt traktujemy indywidualnie. Nasze innowacyjne i elastyczne rozwiązania dostosowujemy i skalujemy względem zmieniających się zasobów oraz wymagań  danej inwestycji.

Inteligentniejsza praca z Gleeds Space

Gleeds Space to nasz autorski system typu ekstranet, za pomocą którego klienci mogą bezpiecznie zarządzać dokumentami i procesami przez Internet. Nasze oprogramowanie umożliwia klientom zarządzanie wydajnością budynków, zwiększa transparentność procedur i umożliwia konsultowanie się z interesariuszami.

Kompleksowe zarządzanie programami/harmonogramami

Mamy bogate doświadczenie w zakresie zarządzania programami w ramach  wielorakich inwestycji budowlanych. Nasza oferta usług obejmuje  sprawdzanie wywiązywania się przez wykonawców z zapisów umownych, aby w kontekście założonych kamieni milowych właściwie zarządzić łańcuchem dostaw.

Szczegółowe zarządzanie inwestycjami

W przypadku projektów jednorazowych zarządzamy pracą zespołów projektowych i budowlanych od  wstępnych analiz wykonalności po  oddanie obiektu do użytku. Identyfikujemy opcje umożliwiające osiągnięcie najlepszych rezultatów i zapewnienie optymalnej funkcjonalności budynków klienta.

Optymalizacja wydajności

Nasi klienci odnoszą szereg korzyści ze stosowania modelowania informacji o budynku (ang. Building Information Modelling – BIM), dzięki czemu możliwe jest zarządzanie informacjamiod fazy studium wykonalności po fazę operacyjną i likwidacyjną  danego obiektu.  Zastosowanie tej metody pozwala na szeregowanie potrzeb  dotyczących wydajności budynków pod względem ważności i zapewnia zgodność z procedurami i procesami zarządzania inwestycjami.