Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Wykorzystując szczegółową analizę i modelowanie danych, kreujemy dla klientów wartość nieruchomości i projektów budowlanych. Stosując procedury testowe i dane benchmarkingowe, identyfikujemy obszary ryzyka i zarządzamy nimi, kontrolując koszty i umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji.

Świadczymy także usługi audytu. Obejmują one systematyczną i niezależną analizę danych, wykazów i rejestrów oraz czynności operacyjnych i wyników zgodnie z wytycznymi klienta.

Kompleksowe testowanie

W fazie wstępnej analizujemy istniejące dane na potrzeby ustalenia budżetu, opracowania planu i wyboru najbardziej odpowiedniego wykonawcy. Następnie zarządzamy całym procesem budowy, aktywnie doradzając i wskazując rozwiązania.

Realizacja  inwestycji z ukierunkowaniem na wartość

Szacując koszty, bazujemy na danych historycznych, aby przedstawić klientom potencjalne wydatki związane z pakietami konkretnych prac oraz wskazać obszary ryzyka wiążące się z czynnikami zmiennymi.  Zapewnienie klientom przejrzystego schematu poszczególnych elementów kosztowych ułatwia zarządzanie projektami i przekonanie pozostałych zaangażowanych stron do proponowanych strategii. Pomagamy także klientom wykorzystywać dane testowe do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i metodologii realizacji projektów.

Ciągłe doskonalenie

Analizując wcześniejsze doświadczenia, skutecznie modelujemy dane na potrzeby testowania prognoz i strategii. Ułatwia to zarządzanie ryzykiem i wartością w fazie tworzenia projektu oraz może zostać wykorzystane do wyznaczenia celów w kontekście ciągłego doskonalenia w trakcie realizacji inwestycji.

Wyznaczanie branżowych standardów testowych

Nasza rozległa wiedza z zakresu analizy i testowania informacji o inwestycjach budowlanych została doceniona przez RICS w postaci kodeksu praktyk zalecanych przez tą organizację , i który został przygotowany przez Gleeds.

Baza danych, którą dysponujemy, zawiera szczegółowe analizy zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji budowlanych o łącznej wartości przekraczającej 11 miliardów funtów. Zawiera ona dane dotyczące najważniejszych sektorów, typów budów, wskaźników do oceny zrównoważonych budynkow oraz warunków zawierania i realizacji umów.

Naszym zdaniem testowanie i benchmarking pozwalają wyłonić najlepszy projekt w danej kategorii dzięki wskazaniu takich jego obszarów, które można poprawić z uwzględnieniem ustalonych parametrów.