Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

W obliczu dynamicznie zmieniających się wymagań rynku czynniki zewnętrzne i niewiadome stwarzają potrzebę minimalizowania ryzyka i jego transferu oraz unikania rosnących kosztów.

Pomagamy naszym klientom uzyskać najlepszy stosunek wartości do ceny i zminimalizować ryzyko dzięki doradztwu odnośnie strategii realizacji inwestycji budowlanych, które mają za zadanie równoważyć wymagania kosztowe, jakościowe i czasowe. Dzięki temu klienci mogą skupić się na kluczowych obszarach działalności biznesowej, nie martwiąc się o powodzenie  danego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zarządzanie ryzykiem ukierunkowane na maksymalizację wartości

Dzięki wiedzy i doświadczeniu rynkowemu pomagamy klientom w podejmowaniu przemyślanych decyzji na podstawie analizy otoczenia w skali makro pod kątem czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, środowiskowych i prawnych (ang. PESTEL) z uwzględnieniem krótko- i średnioterminowych zmian rynkowych. Zgromadzone dane rynkowe pozwalają nam zrozumieć wartość komercyjną każdego rodzaju ryzyka i doradzić klientom rozwiązanie zapewniające najlepszy stosunek wartości do ceny.

Rozwiązania praktyczne

Jako firma niezależna zapewniamy bezstronne doradztwo i praktyczne rozwiązania. Dzięki doświadczeniu w zakresie skutecznej identyfikacji metod realizacji inwestycji przyjmujemy odpowiedzialność za definiowanie, wdrożenie i realizację strategii, zrozumienie problemów oraz ich rozwiązywanie, a także kary finansowe, które mogą zostać nałożone na naszych klientów.

Rozległa wiedza branżowa

Wybór właściwego sposobu realizacji inwestycji jest kluczowy dla jej powodzenia. W ramach bliskiej współpracy z klientami opracowujemy strategie realizacji dostosowane do wymagań konkretnych  przedsięwzięć inwestycyjnych.

Pomagamy klientom uzyskać oszczędności w trudnych sytuacjach, gdy np. spadkowi wydajności łańcucha dostaw towarzyszy wzrost kosztów pracy i materiałów.

Uwzględniamy wszystkie aspekty projektu budowlanego i analizujemy go pod kątem oszczędności możliwych do uzyskania dzięki innowacjom, rozwiązaniom opartym na współpracy, systemom zachęt, prefabrykacji i modularyzacji.