Usługi

Firma Gleeds oferuje usługi zarówno cząstkowe jak i kompleksowe, obejmujące swym zakresem kluczowe obszary naszej działalności. Zapewniamy naszym Klientom specjalistyczne wsparcie, zabezpieczając ich interesy zarówno pod względem kompleksowości procesu budowy, jak i przedsięwzięć dotyczących nieruchomości.

Nasze działania obejmują doradztwo w zakresie ewentualnych możliwości finansowania danego przedsięwzięcia oraz tworzenia biznesplanów, czy zatrudnianie zespołów technicznych i zarządzanie budową, począwszy od wczesnych etapów realizacji, poprzez budowę i oddanie obiektu do użytku.

Szczycimy się tym, że naszym Klientom oferujemy usługi najwyższej jakości, co oznacza, że do każdej inwestycji i przedsięwzięcia wnosimy wartość dodaną, bez względu na jej specyfikę i charakter. Szeroki wachlarz naszych usług dzieli się na cztery główne kategorie - użyj poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej: