Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Nasze doświadczenie 

Wspólnym celem naszych Klientów z sektora edukacji jest stworzenie środowiska, które inspiruje i wychowuje uczniów i studentów. Pomimo iż główny cel, który im przyświeca jest taki sam, okoliczności mogą się różnić. Zatrudniamy pracowników specjalizujących się w różnych placówkach edukacyjnych, od szkół po uczelnie wyższe. Dzięki temu gwarantujemy naszym Klientom pełne zrozumienie ich priorytetów i wyzwań, jakim muszą stawiać czoła.

Zmieniające się czasy wymagają zmiany sposobu myślenia

Oferujemy specjalistyczne usługi doradcze począwszy od etapu planowania, poprzez realizację inwestycji, oraz zarządzanie efektywnością i wydajnością budynku, co w perspektywie długoterminowej pozwala naszym Klientom na znaczne oszczędności.

Nasi specjaliści są świadomi różnej dostępności środków finansowych w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych i zróżnicowanego podejścia w ustalaniu planów odnośnie zarządzania takimi obiektami.

Szkoły i obiekty edukacyjne

Sektor edukacji, pomimo niewystarczających środków, musi umieć odpowiadać na ciągle zachodzące zmiany demograficzne oraz wzrost populacji. Dążenie do podwyższania standardów edukacji nie ustaje nawet przy ograniczonym budżecie.

Dysponujemy grupą specjalistów, zajmujących się doradztwem w dziedzinie różnych rodzajów szkół i uczelni. Współpracujemy przy Inwestycjach, które są finansowane w różny sposób, ze zróżnicowaną bazą Klientów, w tym również z władzami centralnymi i lokalnymi, stowarzyszeniami charytatywnymi z sektora edukacyjnego i z prywatnymi inwestorami.

Byliśmy zaangażowani w realizację setek obiektów edykacyjnych na całym świecie.Nowoczesne budynki szkół i uniwersytetów różnią się od tych budowanych kiedyś. Inwestycje, przy realizacji których pracujemy są innowacyjne i pełne pomysłowych rozwiązań. Przebudowujemy urzędy i biurowce na szkoły, dachy i poddasza na przestrzenie rekreacyjne. Dzięki nam przedsięwzięcia realizowane w zatłoczonych i ciasnych centrach miast stają się sukcesem.

Ściśle współpracujemy z Klientami, aby wesprzeć ich starania w dążeniu do koncentrowania się na aspektach związanych z procesem uczenia się bardziej niż na samym nauczaniu. Często wykorzystujemy najnowsze technologie do kreowania informacji i tworzenia środowisk bogatych w technologie komunikacyjne.

Szkolnictwo wyższe

Będąc częścią globalnego, konkurencyjnego rynku, uczelnie muszą robić wszystko, by zachować jak najwyższy poziom. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami studentów, coraz większe znaczenie mają nowoczesne zaplecza dydaktyczne i wysoki standard zakwaterowania na kampusach uniwersyteckich.

Nasi specjaliści z dziedziny szkolnictwa wyższego współpracują z Klientami w celu jak najlepszego zagospodarowania istniejącej oraz powstającej nowej przestrzeni. Najlepsze rozwiązania wcale nie muszą być najdroższe. Współpracujemy z zespołem projektowym naszych Klientów, by już na wczesnych etapach zaproponować unikalne sposoby w zakresie renowacji, jak również rozwiązań dotyczących nowopowstających budynków, co ma na celu zminimalizowanie wpływu prowadzenia takich działań na codzienne funkcjonowanie placówki.

Nasze portfolio obejmuje współpracę z wieloma wiodącymi Uniwersytetami na całym świecie.

Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy

Nasi konsultanci pomagają Klientom w zarządzaniu interesariuszami, co jest kluczowe dla powodzenia inwestycji. Poprzez identyfikowanie i ustalanie priorytetów dla kluczowych czynników, takich jak normy środowiskowe, czy jakość obiektów badawczych, zapewniają by każdy członek zespołu, zarówno po stronie Gleeds jak i Klienta, był w pełni zaangażowany w realizację przedsięwzięcia.

Kontakt:
Jacek Kostrzewski

Jacek Kostrzewski
Managing Director, Poland

Andrzej Kozak

Andrzej Kozak
Deputy Managing Director, Poland

Monika Przylepa

Monika Przylepa
Marketing & Business Development Director, Poland

Globalny kontakt
Globalny kontakt
Heather Makin

Heather Makin
Director, Higher & Further Education

Wiemy, że można wiele osiągnąć dysponując odpowiednimi środkami finansowymi. Prawdziwym wyzwaniem jest dużo osiągnąć mając niewiele. Beth Revell, Head of Schools
Świat uczelni wyższych ciągle się zmienia. Pomożemy Państwu stworzyć nowocześniejszy kampus i jak najlepiej wykorzystać źródła finansowania, oraz wywiązać się ze zobowiązań dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla Heather Makin, Head of Further & Higher Education