Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Nasze doświadczenie 

Wszyscy polegamy na dobrze zorganizowanej infrastrukturze i transporcie. Klienci z tego sektora oczekują, abyśmy pomagali im realizować ich inwestycje w opłacalny sposób. Oczekują również rygorystycznego zarządzania ryzykiem oraz solidnej i rzetelnej sprawozdawczości finansowej niezbędnej przy tego typu przedsięwzięciach.

Zdajemy sobie sprawę, że dla branży transportu i infrastruktury najważniejszym czynnikiem są użytkownicy. Potrzebują oni bezpieczeństwa, niezawodności, dobrej jakości i komfortu, a korzystanie z infrastruktury transportowej powinno być dla nich przyjemnym doświadczeniem.

Rozwiązania, a nie problemy

Nikt nie lubi problemów. Szczególnie nie lubią ich Klienci. Pomimo, iż inwestycja docelowo może przynieść długoterminowe korzyści, prowadzenie prac często powoduje doraźną dezorganizację i utrudnienia dla użytkowników.

Pomagamy naszym Klientom realizować wszelkie prace terminowo, w ramach planowanego budżetu, przy jednoczesnym jak najmniejszym zaburzaniu funkcjonowania.

Jako eksperci w dziedzinie infrastruktury, posiadamy szeroką wiedzę, dotyczącą najnowocześniejszych materiałów, cen, trendów na rynku, zamówień oraz sposobów realizacji. Gwarantujemy pomoc w zakresie jak najlepszego wykorzystania środków, którymi dysponuje Klient.

Najlepsze praktyki doradcze

Klienci korzystają z naszego doświadczenia w zakresie zarządzania inwestycjami w odniesieniu do różnych rodzajów infrastruktury. Współpracujemy z Klientami z sektora publicznego i prywatnego, pomagając im realizować inwestycje kolejowe, lotnicze, drogowe i morskie na całym świecie. Nasi Klienci zyskują wiele korzyści angażując nas do dostarczenia niezależnych i kompleksowych usług doradczych.

Nasz zespół oferuje usługi w bardzo wielu dziedzinach, takich jak budynki, tory, sygnalizacja i telekomunikacja. Dzięki ogromnemu doświadczeniu wkład naszych ludzi w doradztwo odnośnie sposobów realizacji inwestycji, aspekty dotyczące umów z wykonawcami, rozwiązywanie sporów, ogólne zasady współpracy, ocenę ryzyk, czy aspekty BHP, jest nieoceniony.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Gleeds Polska Business Development Director

Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny CEE

Globalny kontakt
Dean Purvis

Dean Purvis
Global Head of Infrastructure

Oferujemy naszym Klientom zarządzanie inwestycjami w taki sposób, aby zaspokoić zarówno aspiracje interesariuszy, jak i spełnić oczekiwania użytkowników końcowych. Graham Harle, Chief Executive Officer