Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Nasze doświadczenie 

Wszyscy polegamy na dobrze zorganizowanej infrastrukturze i transporcie. Klienci z tego sektora oczekują, abyśmy pomagali im realizować ich inwestycje w opłacalny sposób. Oczekują również rygorystycznego zarządzania ryzykiem oraz solidnej i rzetelnej sprawozdawczości finansowej niezbędnej przy tego typu przedsięwzięciach.

Zdajemy sobie sprawę, że dla branży transportu i infrastruktury najważniejszym czynnikiem są użytkownicy. Potrzebują oni bezpieczeństwa, niezawodności, dobrej jakości i komfortu, a korzystanie z infrastruktury transportowej powinno być dla nich przyjemnym doświadczeniem.

Rozwiązania, a nie problemy

Nikt nie lubi problemów. Szczególnie nie lubią ich Klienci. Pomimo, iż inwestycja docelowo może przynieść długoterminowe korzyści, prowadzenie prac często powoduje doraźną dezorganizację i utrudnienia dla użytkowników.

Pomagamy naszym Klientom realizować wszelkie prace terminowo, w ramach planowanego budżetu, przy jednoczesnym jak najmniejszym zaburzaniu funkcjonowania.

Jako eksperci w dziedzinie infrastruktury, posiadamy szeroką wiedzę, dotyczącą najnowocześniejszych materiałów, cen, trendów na rynku, zamówień oraz sposobów realizacji. Gwarantujemy pomoc w zakresie jak najlepszego wykorzystania środków, którymi dysponuje Klient.

Najlepsze praktyki doradcze

Klienci korzystają z naszego doświadczenia w zakresie zarządzania inwestycjami w odniesieniu do różnych rodzajów infrastruktury. Współpracujemy z Klientami z sektora publicznego i prywatnego, pomagając im realizować inwestycje kolejowe, lotnicze, drogowe i morskie na całym świecie. Nasi Klienci zyskują wiele korzyści angażując nas do dostarczenia niezależnych i kompleksowych usług doradczych.

Nasz zespół oferuje usługi w bardzo wielu dziedzinach, takich jak budynki, tory, sygnalizacja i telekomunikacja. Dzięki ogromnemu doświadczeniu wkład naszych ludzi w doradztwo odnośnie sposobów realizacji inwestycji, aspekty dotyczące umów z wykonawcami, rozwiązywanie sporów, ogólne zasady współpracy, ocenę ryzyk, czy aspekty BHP, jest nieoceniony.

Kontakt:
Jacek Kostrzewski

Jacek Kostrzewski
Managing Director, Poland

Andrzej Kozak

Andrzej Kozak
Deputy Managing Director, Poland

Monika Przylepa

Monika Przylepa
Marketing & Business Development Director, Poland

Globalny kontakt
Dean Purvis

Dean Purvis
Global Head of Infrastructure

Oferujemy naszym Klientom zarządzanie inwestycjami w taki sposób, aby zaspokoić zarówno aspiracje interesariuszy, jak i spełnić oczekiwania użytkowników końcowych. Graham Harle, Chief Executive Officer