Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Nasze usługi zarządzania nieruchomościami, pomogły naszym Klientom zaoszczędzić i jednocześnie poprawić rentowność i zwiększeniu wartości dla akcjonariuszy.

W kontekście obecnej sytuacji rynkowej pewność kosztów i inwestycje strategiczne nigdy nie były bardziej istotne w procesie zrównoważonego zarządzania majątkiem. Pomagamy klientom osiągnąć pewność kosztów, umożliwiając im zrozumienie faktycznych wydatków związanych z eksploatacją obiektów  i osiągnąć korzyści ze skonsolidowanego podejścia do zarządzania nieruchomościami.

Lepszy stosunek wartości do ceny

Z naszych badań wynika, że w 20-letnim cyklu życia nieruchomości na każdy £/€1  wydany na nakłady inwestycyjne, dodatkowe £/€3wydaje się na jej utrzymanie, a kolejne £/€30 na koszty operacyjne. Efektywne zarządzanie nieruchomością jest kluczem do ochrony inwestycji i maksymalizacji dochodów.

Pomagamy podwyższyć wartość  nieruchomości przez bardziej precyzyjne budżetowanie i lepsze planowanie czynności konserwacyjnych. Dzięki przekształceniom i zarządzaniu łańcuchem dostaw pomagamy klientom uzyskać znaczne oszczędności w całym cyklu życia nieruchomości. Wszystko to zapewnia  około  20% oszczędności na kosztach operacyjnych oraz kosztach utrzymania, bez  uszczerbku na jakości obsługi budynku. Przede wszystkim jednak  kierujemy się podejściem uzyskania najwyższej wartości, nie zaś najniższego kosztu.

Niezależne i obiektywne doradztwo

Nasi specjaliści do spraw Zarządzania Nieruchomościami oferują bezstronne i przejrzyste usługi doradcze naszym Klientom. Współpracujemy z naszymi klientami od wielu lat, i wśród wielu z nich możemy poszczycić się opinią „sprawdzonego i solidnego partnera”.

Zaczynamy od niezależnego audytu i analizy kosztów we wszelkich aspektach procesu zarządzania nieruchomością, wykorzystując w tym celu obszerną bazę danych cenowych. Dzięki temu doradzamy, jakich usprawnień można dokonać aby opracować właściwą strategię zarządzania pozwalającą wyeliminować przypadki nieefektywności oraz wykorzystać i zmaksymalizować możliwości związane z daną nieruchomością. Następnie prowadzimy rzetelny i podlegający pełnej kontroli proces przetargowy oceniany pod kątem najnowszych trendów rynkowych oraz aktualnych kosztów materiałów i robocizny. Po wybraniu dostawców zarządzamy zarówno relacjami z nimi, jak i kosztami w celu ciągłego stymulowania usprawnień oraz zapewniając przy tym przestrzeganie ustawowych wymagań w zakresie BHP.

Usługi dostosowane do potrzeb klienta

Oferujemy również dostęp do naszego narzędzia online o nazwie FM2. Umożliwia ono podejmowanie świadomych decyzji gospodarczych na podstawie dokładnych i aktualnych informacji, a także uzyskiwanie oszczędności przez dostosowanie umów serwisowych do dostępności aktywów przy jednoczesnym skracaniu łańcuchów dostaw i eliminowaniu powstających nadwyżek magazynowych. Wszystko to prowadzi do zmniejszenia liczby roboczogodzin, zużycia papieru i skali obsługi administracyjnej, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze.

W ramach naszych kompleksowych usług oferujemy również obsługę przez infolinię dostępną przez całą dobę. Nasi konsultanci dysponują wiedzą techniczną umożliwiającą szybką ocenę sytuacji , co pozwala na sprawne rozwiązanie ewentualnych problemów  związanych z utrzymaniem i konserwacją budynków.