Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Czy znasz rzeczywiste koszty inwestycji w całym cyklu jej życia? Nasz zespół specjalistów w Wielkiej Brytanii pomaga Klientom w zrozumieniu całościowych kosztów inwestycji, aby w dłuższej perspektywie zapewnić im jak najlepszą wartość.

Dzięki naszym usługom klienci mogą docenić jak ważna w procesie podejmowania decyzji jest  szczegółowa analiza całego cyklu  życia  inwestycji uwzględniająca czynniki inne niż tylko budżety inwestycyjne.  Nasze wsparcie w zakresie  optymalizacji kosztów pomaga dodatkowo wyeliminować zbędne koszty.

Czynniki mające wpływ na pełny cykl życia  inwestycji

Jesteśmy liderem w branży usług związanych z analizą wartości całego cyklu życia  danej inwestycji czy nieruchomości. Specjalistyczne doświadczenie zdobyliśmy, zarządzając wieloma inwestycjami w różnych sektorach. Pomagamy klientom uzyskać właściwy stosunek wartości do ceny, optymalizować koszty, doskonalić procesy oraz podejmować przemyślane decyzje odnośnie pozyskiwania działek i  w trakcie trwania budowy na każdym etapie procesu inwestycyjnego. 

Model kosztów całego cyklu życia danej inwestycji stanowi kompleksowe ujęcie wszystkich związanych z nią wydatków. Uwzględnia zarówno koszty kapitałowe budowy, jak i koszty konserwacji, obsługi i najmu budynku. Wartość ta uwzględnia także status  inwestycji w końcowej fazie analizy, w której budynek będzie nadawać się do sprzedaży lub przebudowy.

Analiza cyklu życia

Identyfikujemy, a następnie poddajemy analizie wszystkie koszty inwestycji , pamiętając o olbrzymim wpływie zmian, które mogą mieć znaczący wpływ na okres eksploatacji budynku.  Poniesienie większych nakładów kapitałowych na wczesnych etapach realizacji inwestycji  może wygenerować w dłuższej perspektywie lepszy stosunek wartości do ceny z niższymi kosztami obsługi, wymiany i konserwacji.

Nasze szczegółowe raporty spełniają wymagania normy BS ISO 15686-5:2008 i stanowią solidną podstawę dla precyzyjnej strategii zarządzania aktywami.

Koszty cyklu życia i rozwiązania ukierunkowane na zrównoważony rozwój

Porównujemy materiały i usługi budowlane z uwzględnieniem całego cyklu życia inwestycji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie uwzględniające ogólne wymagania energetyczne oraz przyszłe koszty eksploatacji, które w dłuższej perspektywie zapewni korzyści operacyjne.

Przedstawiamy koszty związane z konserwacją budynku oraz  koszty koniecznych napraw i wymian. Dzięki temu klienci mogą skuteczniej zarządzać wydatkami podczas analizy wartości całego cyklu życia inwestycji.

Nasze usługi obejmują także ocenę cyklu życia inwestycji w kontekście zagadnień związanych ze zrównoważonym budownictwem, w tym porównania energochłonności oraz konsekwencje środowiskowe opisane w normach BS ISO 14040/14044 .

Optymalizacja wartości

Optymalizacja wartości pomaga zmaksymalizować stosunek wartości do ceny od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji.

Analiza ta nie służy redukcji kosztów, a raczej umożliwia wyeliminowanie  elementów, które je generują, nie zapewniając przy tym korzyści w postaci np. zwiększonej funkcjonalności lub wydajności. Elementami tymi mogą być materiały i procesy, ale także dostawcy oraz ramy czasowe poszczególnych faz inwestycji.