Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Nasza usługa kontrolowania procesu likwidacji i przekształceń ze swoją kolebką w Wielkiej Brytanii pomaga klientom na całym świecie w zarządzaniu skomplikowanymi i kosztownymi projektami z krótkim terminem realizacji, które wymagają rzetelnego zarządzania z uwzględnieniem kosztów, warunków umów i wartości komercyjnej.

Gwarantujemy naszym klientom jak najlepszy stosunek wartości do ceny przez konstruktywną i niezależną weryfikację harmonogramów i kosztorysów oraz czynności związanych z realizacją umów i zarządzaniem.

Oszczędność czasu i pieniędzy oraz zwiększanie wartości

W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy szczegółowe informacje dotyczące kosztów, sposobów realizacji inwestycji, egzekwowania postanowień umów, przestrzegania harmonogramu, wykorzystania zasobów i identyfikacji obszarów ryzyka. Dzięki wiedzy i doświadczeniu w sposób niezależny i proaktywny zarządzamy realizacją inwestycji, egzekwowaniem postanowień umów zaopatrzeniowych, umów wykonawczych i umów podwykonawczych oraz zmniejszaniem obciążeń klientów, umożliwiając im jednocześnie strategiczny nadzór nad przedsięwzięciem.Naszą usługę dostosowujemy do potrzeb klientów, umożliwiając im podejmowanie przemyślanych decyzji o charakterze strategicznym ukierunkowanych na zwiększenie wydajności.

Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych procesów i technik skracamy czas i obniżamy koszty przygotowań, zapewniając prawdopodobne prognozy odnośnie kosztorysu i harmonogramu. Nasze doradztwo oparte na danych benchmarkingowych umożliwia wyznaczenie osiągalnych celów, co pozwala na uzyskanie lepszego stosunku wartości do ceny oraz zachęca do poszukiwania sposobów na zwiększenie wydajności. Na życzenie klienta tworzymy scenariusze biznesowe dotyczące zasobów, harmonogramu, budżetu i przepływu środków pieniężnych, ułatwiając podejmowanie decyzji.

Niezależność i wiedza specjalistyczna

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie zarządzania procesem likwidacji i przekształceń w ostatnich 15 latach sfinalizowaliśmy ponad 100 takich operacji w Wielkiej Brytanii i za granicą.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt wstępny nawet na 18 miesięcy przed rozpoczęciem planowanej likwidacji  lub przekształcenia , wskazując mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Nasi specjaliści dołączają do zespołu klienta, dzieląc się wiedzą, radą i umiejętnościami.

Wybieramy dostosowane do potrzeb sposoby realizacji  inwestycji oparte na najbardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów, zapewniając wartość podczas prognozowania kosztów i zarządzania nimi oraz administrowania wartością komercyjną przedsięwzięcia, umowami i ryzykiem.

Korzystamy z całej gamy narzędzi specjalistycznych i oprogramowania, w tym programu Primavera P6e, jak również własnego pakietu do planowania i szacowania kosztów (PACE), zapewniając klientom szczegółowe modelowanie kosztów oraz planowanie i wyszukiwanie pakietów prac na okres  likwidacji, remontu lub innych czynności konserwacyjnych.

Studium przypadku – Ineos

Dzięki stworzonemu przez firmę Gleeds oprogramowaniu do planowania i szacowania kosztów (PACE) udało nam się znacząco skrócić czas planowania i zmniejszyć o połowę liczbę wymaganych planistów. Oprogramowanie to umożliwia klientom  zachowanie danych w razie potrzeby wykorzystania ich w przyszłości i zapobiega ich duplikacji.

Studium przypadku - Centrica

Dzięki naszym usługom doradczym, firmie Centrica udało się obniżyć wydatki z tytułu konserwacji o 24%.