Aktualnie wyświetla treści dla Polska

Zmień kraj

Usługi oferowane 

Zwiększanie wartości przez skuteczne planowanie i zarządzanie w celu poprawy struktury organizacyjnej i wyników finansowych.

Organizacje nieustannie mierzą się z wyzwaniem, jakim jest ciągłe zwiększanie wartości. Stopień realizacji celu można mierzyć na podstawie takich czynników, jak wyniki finansowe, poziom zadowolenia klientów, wydajność i poziom ryzyka lub ich sumy z uwzględnieniem kliku innych parametrów. Każda organizacja wykorzystuje inne metody pomiaru.

Firma Gleeds dysponuje wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym we współpracy z klientami identyfikuje sposoby i strategie zarządzania majątkiem, które  mogą zagwarantować dodatkową wartość niezależnie, czy wspieramy organizacje  w zakresie analizy dostępnych możliwości inwestycyjnych czy też służymy niezależną opinią na temat aktualnie stosowanych praktyk.

Opracowywanie właściwej strategii

Z uwagi na różnice między organizacjami każda z nich wymaga indywidualnego podejścia w kontekście zwiększania wartości. Nasi specjaliści wykorzystują metodologię świadczenia usług ukierunkowaną na systematyczne wykorzystywanie dostępnych możliwości gospodarczych, która jest oparta na imperatywach i parametrach stosowanych przez danego klienta. Oznacza to, że każda strategia zwiększania skuteczności jest unikalna i choć nasi specjaliści bazują na wcześniejszych sprawdzonych doświadczeniach, nie narzucają gotowych  rozwiązań, tylko  w porozumieniu z klientem dostosowują je do indywidualnych potrzeb.

Wszechstronność specjalistów firmy Gleeds ma tutaj kluczowe znaczenie: niektóre strategie bazują na opcjach „zainwestuj, aby oszczędzić” wymagających rozległej wiedzy z zakresu inwestycji kapitałowych w  w trakcie budowy i w odniesieniu do prac  remontowych, podczas gdy inne są ukierunkowane na poprawę modeli zarządzania nieruchomościami.  

Wyspecjalizowane zarządzanie zmianami

Opracowanie strategii to zaledwie pierwszy krok. Zespół Gleeds obsługiwał wiele przedsięwzięć i programów związanych z zarządzaniem zmianami m.in. z zakresu inwestycji kapitałowych, wdrażania metodologii Agile i reorganizacji struktur.  Ta specjalistyczna  wiedza i doświadczenie są wykorzystywane przez  naszych specjalistów w trakcie opracowywania strategii aby zagwarantować ich  praktyczne zastosowanie na każdym etapie realizacji.