Jak sprawdzić czy budynek, który posiada już certyfikat środowiskowy LEED lub BREEAM, po latach utrzymuje wysoki standard? Bywa, że certyfikat, który został przyznany lata temu, zakupiony ‘w pakiecie’ z budynkiem, lekko się już przykurzył lub nie bardzo wiadomo, o co tak naprawdę w nim chodziło.

Dla takich biurowców, jednostki certyfikujące opracowały systemy oceny budynków istniejących. Jednym z nich jest LEED EB:OM (Existing Building: Operations and Maintenance). Jest to certyfikacja, którą można przeprowadzić przy okazji prac modernizacyjnych lub po prostu sprawdzając jak budynek funkcjonuje po zasiedleniu go przez najemców. LEED EB:OM poświadcza wysoki poziom utrzymania obiektu i jakości środowiska pracy, co bezpośrednio wpływa na samopoczucie pracowników, przekłada się na ich produktywność i stan zdrowia. LEED EB:OM nagradza budynki, które przeprowadzają audyty mające na celu wykrycie dodatkowych źródeł oszczędności, optymalizację zużycia wody i energii, zarządzanie odpadami i wydajność ich recyklingu.
Na początku 2017 roku ambitny plan sprawdzenia pod kątem certyfikacji LEED istniejących już budynków, przyjęło REINO Partners, zarządzający spółkami, funduszami i inwestycjami na rynku nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej.
W 2013 roku biurowiec Malta House w Poznaniu (15,5 tys. m2 GLA, JV z Funduszem Bluehouse) odebrał certyfikat LEED Core&Shell v2009 na najwyższym, platynowym poziomie. 5 lat później przez nowego właściciela został ponownie poddany analizie pod kątem spełnienia wymagań certyfikatu, tym razem w systemie EB:OM, gdzie również otrzymał poziom Platinum z wynikiem 86 punktów. Tym samym jest to pierwszy budynek z podwójną platyną LEED w Polsce.
W systemie EB:OM istotną częścią procesu jest udział zarządcy nieruchomości, obsługi technicznej, Najemców i samych pracowników. Jest to o tyle ważne, że LEED EB:OM dotyczy całego budynku, a nie tylko części wspólnych jak to ma miejsce w przypadku BREEAM In-Use. Analizowane elementy dotyczące zużywanych mediów, zarządzania, odpadów, sprzątania i zakupów obejmują więc cały budynek. Przeprowadzono również ankiety badające stopień satysfakcji pracowników z przebywania w biurowcu, zorganizowano eventy upowszechniające ekologiczny i zdrowy tryb życia, takie jak np. „Bike day” w celu promocji komunikacji rowerowej, czy zbiórkę elektroodpadów.
Drugim budynkiem, który REINO Partners postanowiło sprawdzić pod kątem jego zielonych rozwiązań i zdobytego kilka lat wcześniej certyfikatu LEED była Kapelanka 42B w Krakowie (12 tys.m2 GLA). W 2014 roku budynek uzyskał certyfikat LEED v2009 na poziomie Gold.
W 2018 roku przedstawiciele firmy Gleeds ponownie sprawdzili budynek Kapelanka 42B pod kątem wymagań certyfikacji LEED EB:OM. Przyznano mu certyfikat na poziomie Platinum, a został oceniony na 92 punkty, czyli najwięcej ze wszystkich budynków w tym systemie w Polsce. Taki sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania zarządcy nieruchomości, obsługi technicznej, Najemców i ich pracowników. Podczas audytu sprawdzono, które obszary budynku są dobrze zarządzane, a w których można coś usprawnić. Certyfikacja EB:OM wymaga bowiem, aby wykazać że w każdym przypadku stwierdzenia dyskomfortu pracowników, obsługa reaguje na zgłoszenia i wprowadzone zostają akcje naprawcze.
W certyfikacjach budynków typu LEED lub BREEAM zawsze na względzie są: zdrowie i komfort pracownika, niższe koszty utrzymania budynku, niższe zużycie energii i wody, wzrost wartości nieruchomości oraz aspekty promocyjne i wizerunkowe. Choć najbardziej popularnym systemem jest system oceny dla budynków nowo powstających, certyfikaty mogą również poświadczać o zrównoważonym podejściu budynków istniejących.
Ponowna certyfikacja budynków Malta House i Kapelanka 42B oraz osiągnięte w nich wyniki potwierdzają, że budynki certyfikowane w LEED jeśli są odpowiednio zarządzane, po kilku latach użytkowania nadal mogą spełniać wygórowane normy ochrony środowiska.