Cieszymy się, że możemy być częścią inicjatywy, która pomaga potrzebującym - zwłaszcza dzieciom. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na przyszłość, dlatego odpowiedzialność społeczna jest głęboko zakorzeniona w naszym podejściu do biznesu.
W tym roku razem z około 50 zespołami z firm z branży nieruchomości wspieraliśmy Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza".

Wszystkie opłaty rejestracyjne i zysk z wieczornej aukcji przeznaczone zostały na modernizację centrum dziecięcego i budowę ogrodu terapii sensorycznej przy Stowarzyszeniu.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być częścią tego wydarzenia i, że razem z naszymi Klientami czy konkurentami połączyliśmy sport, rywalizację i działalność charytatywną, mając wspólny cel - pomoc dzieciom.
Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom na twarzach wielu dzieci pojawi się uśmiech i nie możemy się doczekać udziału w kolejnych inicjatywach charytatywnych w przyszłości.