Dynamika cen na rynku budowlanym w latach 2017-2018

Jako aktywni uczestnicy rynku inwestycji budowlanych, jesteśmy świadkami wszelkich zmian, które na nim zachodzą. Dynamiczna sytuacja wpływa na decyzje inwestorów, wykonawców i podmiotów zaangażowanych w procesy inwestycyjne.

Firma Gleeds Polska wspiera naszych klientów w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Doświadczenie i ekspertyza pozwala naszym specjalistom skutecznie odpowiadać na wyzwania stawiane przez rynek.

W ciągu ostatnich lat zanotowaliśmy zmiany w cenach surowców i transportu, w wartościach inflacji i kursów walut oraz zasadach dotyczących podatków. Powyższe czynniki w połączeniu z sytuacją na rynku pracy wywarły niewątpliwy wpływ na ceny na rynku budowlanym.

W związku z powyższym zespół Gleeds Polska ds. zarządzania kosztami inwestycji postanowił pochylić się nad przedmiotowym zagadnieniem i przeanalizować zjawiska oraz ich możliwe efekty. Owocem pracy naszych specjalistów jest opracowanie, do zapoznania się z którym mamy przyjemność Państwa zaprosić.

Data:

09.05.19