Tadeusz Jachowicz, dotychczasowy Prokurent i Dyrektor Gleeds Polska zostaje powołany do pełnienia nowej funkcji  - członka zarządu Spółki Gleeds Polska. Równocześnie Tadeusz będzie kontynuował swoją aktywność dotyczącą rozwoju biznesu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, skupiając się na swojej kluczowej roli Dyrektora Regionalnego CEE w ramach Zarządu Gleeds EMEA (Europe, Middle East and Africa Region).

Jacek Kostrzewski, dotychczasowy Dyrektor Regionu Centralnego Gleeds Polska, zostaje powołany na stanowisko Dyrektora Gleeds Polska Sp. z o.o. wraz z powierzeniem funkcji Prokurenta Spółki. Tym samym, będzie odpowiadał za kształtowanie strategii Spółki, zarządzanie jej działalnością oraz dalszy rozwój firmy na polskim rynku w zakresie obecnych jak i nowych usług i sektorów.

Andrzej Kozak, dotychczasowy Dyrektor Regionu Południowego Gleeds Polska, zostaje powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Gleeds Polska Sp. z o.o. Andrzej będzie wspierał Jacka w rozwoju firmy, bieżącym nadzorze nad realizowanymi zleceniami i administrowaniu działalnością Spółki.

Komentując powyższe zmiany, Tadeusz powiedział: „Jacek Kostrzewski i Andrzej Kozak współtworzyli ze mną aktualny sukces Gleeds Polska. Przez cały przebieg kariery w Gleeds ściśle i skutecznie współpracowaliśmy w zakresie decyzji i działań strategicznych, dlatego też jestem przekonany, że naturalne na tym etapie rozwoju biznesu zmiany organizacyjne będą korzystne dla naszych klientów i pracowników, pozytywnie wpływając na dalszy dynamiczny rozwój firmy. Jednocześnie, jestem przekonany, że moje wzmożone działania w ramach europejskich struktur Gleeds pozwolą kontynuować wzmacnianie pozycji naszej marki na międzynarodowym rynku usług konsultacyjnych”.

W odpowiedzi na nominację Jacek skomentował: Traktuję niniejszą promocję na Dyrektora zarządzającego jednym z największych oddziałów Gleeds w Unii Europejskiej jako docenienie mojej dotychczasowej działalności i lojalności, jak również jako wyzwanie, tym bardziej szczególne w bieżącym okresie pandemii. Jestem przekonany, że dzięki mojej znajomości rynku, sposobu działalności firmy oraz naszego zespołu, Gleeds Polska pod moim kierownictwem będzie wciąż się rozwijała, a zmiany wprowadzane w sposób ewolucyjny będą jak najbardziej korzystne dla naszych klientów, zespołu Gleeds, i podmiotów współpracujących”.

Tadeusz Jachowicz, pełniący dotychczas funkcję Dyrektora Gleeds Polska oraz Dyrektora Regionalnego CEE Gleeds Europe Holding Ltd., od początku 2021 r. skupi się na ekspansji i rozwoju działalności Gleeds na rynku europejskim, dbając o dalszy rozwój oddziału Gleeds na Ukrainie, jak również usługi świadczone na terenie Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii i innych krajach dawnego bloku wschodniego, jak również innych regionach europejskich.

Tadeusz jest związany z grupą Gleeds od ponad 25 lat. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera budownictwa. Jest członkiem RICS (Project Management) oraz posiada uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budynków i robót budowlanych.

W swojej 35-letniej karierze zawodowej Tadeusz zdobył szerokie doświadczenie w branży budowlanej, realizując i nadzorując szereg zróżnicowanych inwestycji. Dołączył do Gleeds Polska w 1995 roku jako Senior Project Manager, aby w 2003 roku przejąć kierownictwo nad Gleeds Polska. Od 2012 roku piastuje również funkcję Dyrektora Regionalnego CEE.

Jacek Kostrzewski, dotychczasowy Dyrektor Regionu Centralnego Gleeds Polska, od 1 stycznia 2021 obejmuje stanowisko Dyrektora Gleeds Polska Sp. z o.o. wraz z funkcją Prokurenta Spółki.

Jacek Kostrzewski jest związany z Gleeds Polska od 23 lat. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz studia podyplomowe dotyczące zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Od 2008 jest członkiem RICS.

Jacek rozpoczął pracę w Gleeds Polska jako Asystent Project Managera i stopniowo piął się po szczeblach kariery zawodowej aż do objęcia w 2013 stanowiska Dyrektora Regionu Centralnego Gleeds Polska odpowiedzialnego za trzy biura, w Warszawie, Poznaniu i Łodzi i zespół świadczący usługi konsultingowe przekraczający 80 osób. Pod jego kierownictwem w okresie ostatnich 7 lat nastąpił znaczący rozwój biur w regionie centralnym poprzez zaangażowanie Gleeds w prestiżowe projekty, ponad dwukrotne zwiększenie ilości personelu i przychodów. Jacek był zaangażowany w najbardziej znaczące inwestycje realizowane przez Gleeds w swoim regionie, takie jak m.in. Złota44, Cosmopolitan, Q22 czy też centra e-commerce.

Z początkiem 2021 zmieni się również rola Andrzeja Kozaka – dotychczasowego Dyrektora Regionu Południowego, który obejmie funkcję Zastępcy Dyrektora Gleeds Polska.

Andrzej dołączył do Gleeds Polska w 1999. Ukończył Politechnikę Krakowską ze stopniem magistra inżyniera Budownictwa Lądowego. Posiada uprawnienia zarówno do projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto jest członkiem RICS w obszarze Project Management oraz aktywnym asesorem RICS.

Podczas swojej ponad 25-letniej kariery zawodowej brał udział w bardzo wielu znaczących inwestycjach z różnych sektorów budownictwa. Pracę w Gleeds rozpoczął jako Project Manager, w 2005 roku został awansowany na stanowisko Associate Directora, a od 2013 pełnił funkcję Dyrektora Regionu Południowej Polski (biura w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu), z sukcesem kierującego rozwojem biur lokalnych Był zaangażowany w wiele prestiżowych inwestycji w południowej Polsce, takich jak m.in. Unity Center, Aleja Bielany, Supersam, GTC Korona, Silesia City Center.

Media Release

Zmiany w strukturze Gleeds Polska od 1 stycznia 2021 r..pdf

Download