Mając to na uwadze wdrożyliśmy szereg procedur wewnętrznych, dla naszych pracowników i współpracowników, zmierzających do zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem.

 

W trosce o zdrowie naszych pracowników, klientów i pracowników firm współpracujących, apelujemy o możliwe zminimalizowanie spotkań bezpośrednich. Poza przypadkami wymagającymi osobistego udziału, zespół Gleeds Polska będzie kontynuował świadczenie usługi w trybie zdalnym (home office). Wszystkie spotkania koordynacyjne będą prowadzone on-line, a w przypadkach ewentualnych problemów technicznych z komunikacją przez Internet,
Dział IT Gleeds udzieli niezbędnego wsparcia, aby ułatwić połączenia telekonferencyjne.

 

Ponadto, z uwagi na opublikowane przez WHO podejrzenia, że wirus może migrować na powierzchniach, a w efekcie przenosić się poprzez przedmioty, do momentu wygaśnięcia zagrożenia epidemiologicznego zawieszamy obrót wersjami drukowanymi dokumentów. Wszystkie dokumenty będą zapisywane w wersji elektronicznej w ustalonej z Państwem lokalizacji w obrębie serwerów – należących do Państwa lub Gleeds Polska, bądź platform do zarządzania obiegiem dokumentacji. Po zakończeniu działań okresu prewencji przewidujemy uzupełnienie papierowej dokumentacji w zakresie uzgodnionym indywidualnie z naszymi Klientami.

 

Jednocześnie, wierzymy, że w obecnej, wyjątkowej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji, możemy liczyć na wzajemną życzliwość i elastyczność. W przypadkach nagłych nieobecności, spowodowanych pogorszeniem stanu zdrowia bądź sytuacji rodzinnej, będziemy wyznaczać zastępstwa dla naszych specjalistów, aby zapewnić ciągłość świadczenia usługi. Na tę okoliczność wprowadzono w Gleeds odpowiednie procedury, zapewniające każdemu pracownikowi kompetentne zastępstwo.

 

W potencjalnych, nieprzewidzianych sytuacjach kryzysowych wierzymy, że dobra komunikacja i wzajemne zrozumienie pozwolą nam wypracować wspólne, skuteczne rozwiązania.

 

W każdym przypadku, jestem do Państwa dyspozycji mailowej (tadeusz.jachowicz@gleeds.pl) lub telefonicznie +48 601 246 001.

 

Mamy nadzieję, że powyższe spotka się z Państwa zrozumieniem.

 

Z poważaniem,

W imieniu firmy Gleeds Polska

 

Tadeusz Jachowicz

Dyrektor Gleeds Polska

Dyrektor Regionalny CEE, Gleeds Europe Holding