W ostatnich latach jesteśmy świadkami wzrostu świadomości na temat wpływu naszego działania na środowisko. Taki trend można zaobserwować niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Idea zrównoważonego rozwoju nie ominęła również budownictwa, w którym wyraźnie widać zmianę w podejściu do kształtowana przestrzeni.

Odejście od dotychczasowych praktyk można wyraźnie zaobserwować w projektowaniu i budowaniu obiektów biurowych. To, co do niedawna uchodziło za fanaberię dziś staje się wymogiem, czemu sprzyja opracowanie ogólnoświatowych standardów oceny budynków w postaci systemów certyfikacji LEED i BREEAM. Pojawienie się mierzalnych kryteriów sprawiło, że branża budowalna stanęła przed wyzwaniem opracowania nowych modeli przestrzeni biurowych, poprawiających komfort i efektywność pracy przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska.

Mogłoby się wydawać, że uzyskanie certyfikatu LEED lub BREEAM jest zarezerwowane jedynie dla nowopowstających obiektów biurowych. Z założenia wybudowane przed laty budynki nie przewidywały energooszczędnych, innowacyjnych rozwiązań, które są domeną zrównoważonego budownictwa. Jednak w ramach modernizacji obiektu można wymienić stare instalacje, a aranżacje powierzchni przeprowadzić zgodnie z nową, powszechnie stosowaną praktyką. Firma Gleeds Polska świadoma możliwości, jakie stwarzają istniejące budynki i mając na uwadze trendy w projektowaniu powierzchni biurowych oraz potrzeby pracowników, podjęła wyzwanie wykreowania przestrzeni przyjaznej środowisku i jego użytkownikom w wybudowanym w latach 90-tych warszawskim Błękitnym Wieżowcu. Przeprowadzanie prac modernizacyjnych w duchu idei budownictwa zrównoważonego zaowocowało uzyskaniem pozytywnej oceny przestrzeni biurowej, uhonorowanej certyfikatem LEED CI na poziomie GOLD.

Głównym atutem modernizacji powierzchni w wybudowanych przed laty obiektach biurowych jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W trakcie prac budowlanych mogą zostać wykorzystane istniejące materiały oraz elementy aranżacji uzupełniane o nowe, pochodzące od lokalnych producentów i wykazujące niski stopień szkodliwości dla środowiska oraz użytkowników danego obiektu. Aranżacja przestrzeni przy zastosowaniu materiałów wytworzonych na drodze recyklingu, z elementów odnawialnych ma bowiem ogromne znaczenie nie tylko z perspektywy zasad zrównoważonego budownictwa. Ekologiczne materiały zastosowane w warszawskim biurze firmy Gleeds Polska to nie tylko wyraz dbałości o środowisko, lecz również o komfort pracowników.

Zastosowanie praktyk zrównoważonego budownictwa w kształtowaniu przestrzeni biurowych ma również wymierne korzyści ekonomiczne. Wdrożenie odpowiedniego systemu oświetlenia oraz wymiana tradycyjnych opraw na LED i wyposażenie biura w sprzęt energooszczędny pozwala nie tylko poprawić warunki pracy, ale również zredukować ilość zużytego prądu.

Olbrzymią zaleta wybudowanych przed laty budynków jest ich lokalizacja. Większość z nich mieści się w centrach miast, w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych, które zapewniają możliwość dojazdu do pracy różnymi środkami lokomocji. Nie inaczej jest w przypadku Błękitnego Wieżowca, którego pracownicy mogą wybierać spośród licznych połączeń drogowych, kolejowych czy rowerowych. Budynek sąsiaduje również z wieloma atrakcyjnymi terenami zieleni, licznymi punktami handlowo-usługowymi i gastronomicznymi oraz miejscami, które na stałe zapisały się na turystycznej mapie miasta. Ten zróżnicowany, miejski krajobraz można podziwiać z okien biurowca a dzięki rozmieszczeniu biurek wzdłuż przeszklonej fasady budynku zadbano o komfort wizualny pracowników. Istniejące elementy architektury wykorzystano również w celu wydzielenia stref właściwych dla danych aktywności.

Jak widać, zrównoważone budownictwo daje wiele możliwości, wspiera procesy modernizacji budynków wyznaczając nowe standardy i kierunki w kształtowaniu przestrzeni. Wraz z wprowadzeniem nowych standardów w budownictwie zwiększa się nasza świadomość na temat konieczności ochrony środowiska i dbałości o komfort użytkowania obiektów budowlanych. To, co do tej pory było domeną nowego budownictwa, dziś może stać się atrybutem również tych obiektów, które od lat są nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Przykład firmy Gleeds Polska pokazuje, że powstałe przed laty budynki, przy wsparciu specjalistów mogą otrzymać drugą szansę i stać się atrakcyjnymi obiektami, oferującymi szereg udogodnień, wynikających z troski o środowisko i komfort użytkowania potencjalnych najemców.

Autor
Justyna Chmielewska

Justyna Chmielewska
Head of Sustainability, Gleeds Polska