Polityka Różnorodnych i Równych Szans

Firma Gleeds stosuje politykę równych szans

Firma Gleeds docenia korzyści wynikające z różnorodności pracowników i dąży do zapewnienia rzetelnego i sprawiedliwego traktowania wszystkich kandydatów oraz zatrudnionych. W Gleeds Polska wszyscy pracownicy są sobie równi - niezależnie od płci, wieku, rasy, orientacji seksualnej, religii, wyznania lub niepełnosprawności.

Jeśli uważasz, że w ramach naszych procedur rekrutacyjnych Twoja aplikacja została potraktowana niesprawiedliwie, powiadom nas o tym, kontaktując się z zespołem ds. rekrutacji pod careers@gleeds.com.

Pobierz naszą Deklarację Polityki Różnorodnych i Równych Szans z menu dostępnego po prawej strone.