Kevin Braund

Kevin Braund

Directeur Général

Lokalizacja:

Francja

Usługi:

Doradztwo w sporach
Taxation, Grants & Insurance
Audyty Techniczne i Przedstawiciel Instytucji Finansującej
Analizy Porównawcze
Zarządzanie Kosztami Inwestycji i Kosztorysowanie
Doradztwo d/s Startegii Realizacji Inwestycji
Kontrola Inwestycji
Likwidacje i Przekształcenia
Analiza Wartości Nieruchomości i Optymalizacja Kosztów
Ekspertyzy Budowlane
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)
Zarządzanie Nieruchomościami
Inspektorzy Nadzoru
Zrównoważone budownictwo
Planowanie strategiczne

Sektory:

Obiekty Biurowe i Komercyjne
Inwestycje sektora obronnego
Edukacja
Inwestycje w sektorze Energii, Ropy i Gazu
Obiekty Rządowe i Komunalne
Opieka Zdrowotna
Obiekty Dziedzictwa Kulturowego
Obiekty Hotelowe
Obiekty Przemysłowe
Sądownictwo
Obiekty Wypoczynkowe i Sportowo- Rekreacyjne
Media i Komunikacja
Obiekty mieszkaniowe
Obiekty handlowo-usługowe
Obiekty farmaceutyczne i naukowo-badawcze
Transport i Infrastruktura

Skontaktuj się ze mną