Andrzej Kozak

Andrzej Kozak

Deputy Managing Director, Poland

Lokalizacja:

Polska

Sektory:

Obiekty Biurowe i Komercyjne
Inwestycje sektora obronnego
Edukacja
Transport i Infrastruktura
Obiekty Rządowe i Komunalne
Opieka Zdrowotna
Obiekty Dziedzictwa Kulturowego

Skontaktuj się ze mną