Opracowywanie Uzasadnień Biznesowych

Uzasadnienia biznesowe służą określeniu najbardziej optymalnej inwestycji spośród różnych dostępnych opcji, ocenie rentowności oraz przedstawieniu interesariuszom w przejrzysty sposób korzyści związanych z danym przedsięwzięciem . Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu zdobytym podczas współpracy z organizacjami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, przygotowujemy uzasadnienia biznesowe oraz plany inwestycyjne, które zadowalają nawet najbardziej wymagających interesariuszy oraz dostarczają solidnych argumentów na to, że warto podjąć się realizacji danej inwestycji, dzięki czemu pomyślnie przechodzą one proces weryfikacji i uzyskują akceptację finalnych decydentów.

Przejrzystość celów i rezultatów

W przypadku każdego uzasadnienia biznesowego należy zadać sobie dwa pytania:

  • Jakie rezultaty ma przynieść inwestycja?
  • Jaki będzie zwrot (korzyści) z inwestycji?

Nasi doradcy współpracują z interesariuszami, wykorzystując  szerokie spektrum technik konsultingowych, których celem jest głęboka analiza powyższych pytań oraz znalezienie na nie odpowiedzi.

Wiedza techniczna i finansowa

Wykorzystując umiejętności księgowe naszych pracowników, tworzymy modele finansowe dostosowane do konkretnych potrzeb klientów.  Informacje niezbędne do utworzenia modelu czerpiemy z rozległej wiedzy oraz doskonałej znajomości rynku nieruchomości oraz branży budowlanej. W ten sposób   otrzymujemy satysfakcjonujące wyniki zapewniając ich integralność.

Służymy pomocą także klientom poszukującym źródeł finansowania.  Tworzymy rozwiązania finansowe i mamy doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy od takich organizacji, jak Heritage Lottery Fund oraz wielu innych.

Oszacowywanie opcji

Istnieje wiele sposobów zagwarantowania pomyślności   planowanego przedsięwzięcia. We współpracy z klientami w roli niezależnych doradców oferujemy nasze obiektywne spojrzenie na kwestie strategii organizacyjnej, cyklu  życia nieruchomości oraz potencjalne zyski.  Za pomocą jakościowych oraz ilościowych technik analitycznych  zapewniamy, że w trakcie opracowywania uzasadnienia biznesowego dla danego przedsięwzięcia, zostanie wybrana  najbardziej właściwa opcjainwestycyjna dla organizacji klienta.

Nadrzędność realizacji celów

Uzasadnienie biznesowe musi nie tylko pasować do strategii, być rentowne i mieć solidne podstawy ekonomiczne. Jego podstawą jest realizacja celów, która gwarantuje korzyści.  Nasz zespół ma tego pełną świadomość, dlatego skupia się na praktyczności implementacji na każdym etapie procesu projektowego.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia