Doradztwo d/s Planowanych Inwestycji

Pomagamy klientom uzyskać wartość dodaną dla ich terenów i nieruchomości. Nasi doświadczeni konsultanci wspierają działania zespołów klientów, doradzając w zakresie maksymalizacji inwestycji kapitałowej z wykorzystaniem posiadanych zasobów.

Nasze wsparcie zapewnia zyski i większe zwroty z inwestycji oraz korzyści z rewitalizacji.

Maksymalizacja rentowności

We współpracy z klientami oceniamy rentowność istniejących budynków oraz potencjalnych  planów zakupowych dotyczących danych nieruchomości , doradzając w zakresie skutecznego inwestowania.

Analizując w sposób niezależny modele finansowania, metodologie projektowe i budowlane, końcowe przeznaczenie budynku oraz sytuację rynkową, nasz zespół opracowuje strategie zabudowy zapewniające optymalne plany.

Pomagamy także klientom w ustaleniu najlepszego sposobu zabezpieczenia finansowania , zapewniając szczegółowe analizy eksperckie  dla właściwych  partnerów oraz dostarczając  również  wsparcie w zakresie organizowania i zarządzania spółkami celowymi powołanymi do realizacji danej inwestycji.

Klientów szukających możliwości oceny własnego portfolio wspieramy w zakresie tworzenia  strategii likwidacji i sprzedaży środków trwałych, zasięgając w razie potrzeby opinii interesariuszy.

Usługi dostosowane do potrzeb klientów

Z uwagi na fakt, że każdy projekt jest inny, zapewniamy pakiety usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie zarządzania zasobami w całym cyklu życia nieruchomości klienci mają dostęp do szerokiej oferty usług z możliwością wyboru tych, których potrzebują.

Podejmujemy szeroko zakrojone badania rynkowe, identyfikujemy i rozwiązujemy problemy utrudniające realizację  inwestycji, doradzamy przy planowaniu, bierzemy udział w negocjacjach dotyczących zakupu działek i przygotowujemy strategie w zakresie pozyskiwania zamówień dla organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy również odpowiednio wykwalifikowania aby doradzać w zakresie możliwych do osiągnięcia warunków pod inwestycje mieszkaniowe.

Na etapie budowy nasze umiejętności i doświadczenie umożliwiają nam zarządzanie projektami, wyznaczanie interdyscyplinarnych zespołów i koordynowanie ich pracy, doradzanie w zakresie zrównoważonego budownictwa i rekultywacji terenów, przekazywanie informacji interesariuszom oraz negocjowanie umów najmu.

Specjalistyczna wiedza i doświadczenie

Nasz zespół specjalizuje się w zabudowach mieszkalnych, handlowych i wielofunkcyjnych. Działamy także w kilku branżach specjalistycznych, takich jak hotelarstwo, domy opieki i akademiki.

Naszymi atutami są doskonałe umiejętności techniczne i znajomość rynku oraz doskonałe relacje z właścicielami nieruchomości, deweloperami, organami publicznymi, pośrednikami oraz firmami specjalistycznymi. 

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia