Audyty Budowlane

Pomagamy klientom w bardziej efektywnym wykorzystaniu portfela gruntów i nieruchomości, minimalizacji ryzyka, a także adaptacji i remontach budynków w celu wydłużenia okresu ich eksploatacji i zapewnienia zgodności z najnowszymi przepisami.

W obliczu coraz bardziej ograniczonych budżetów, napiętych harmonogramów i skomplikowanych wymagań nasze usługi gwarantują korzyści zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Niezależni specjaliści

Na zlecenie klientów dokonujemy pomiarów i wykonujemy ekspertyzy budowlane niezależnie od powierzchni gruntów, wielkości budynków, zakresu prac lub lokalizacji. Nasi rzeczoznawcy z akredytacją RICS gwarantują dokładność i spójność danych.

Dzięki lokalnej krajowej sieci placówek jesteśmy w stanie obsługiwać rozbudowane portfele, oferując znajomość uwarunkowań miejscowych i krótki czas reakcji. Jeśli sprzedają Państwo nieruchomość o charakterze komercyjnym, możemy szybko dokonać pomiaru budynku, aby zapobiec wszelkim opóźnieniom.

Oferowane przez nas usługi doradztwa pozwalają klientom na podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka i kosztów związanych z zobowiązaniem do kupna lub warunkami umowy najmu.

Ponieważ działamy jako niezależny podmiot, mogą Państwo wykorzystywać zebrane przez nas informacje podczas wszelkich negocjacji.

Inteligentne gromadzenie danych

Wykorzystując laserowe przyrządy pomiarowe i technologie mobilne, dokonujemy pomiarów i konwertujemy dane na format preferowany przez klienta, co zapewnia pełną ścieżkę audytu i umożliwia natychmiastowe wykorzystanie informacji.

Na podstawie aktualnej bazy danych pomagamy klientom w opracowaniu i utrzymywaniu kompleksowego planu zarządzania środkami trwałymi w celu zapewnienia optymalnej efektywności portfela nieruchomości.

Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb

Oferujemy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Należą do nich:

Zarządzanie nieruchomościami

 • Ocena budynków i planów zakupowych
 • Usługi związane z rekompensatą za szkody z winy wynajmującego/najemcy
 • Usługi „party wall”
 • Usługi planowania okresowych prac konserwacyjnych
 • Planowanie prac konserwacyjnych w ramach całego cyklu życia
 • Ekspertyzy budowlane typu „six facet” ukierunkowane na kwestie BHP
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni

Usługi budowlane

 • Kompleksowe usługi związane z remontami, rozbudową i przebudową
 • Weryfikacja zgodności z przepisami
 • Monitorowanie konstrukcji
 • Analiza wad budowlanych

Pomiary gruntów i budynków

 • Topograficzne pomiary gruntów
 • Usługi pomiaru powierzchni gruntów
 • Inwentaryzacyjne pomiary budynków

Planowanie projektów

 • Modelowanie informacji o budynku (ang. BIM)
 • Doradztwo w zakresie Government Soft Landing (GSL)

Analizy przypadku

Crossrail

W latach 2010–2014 dokonaliśmy oceny ponad 4000 nieruchomości, wykorzystując w tym celu technologie mobilne, co przyniosło oszczędności czasu sięgające 70% i redukcję kosztów na poziomie 30%, a także większą o 100% spójność i jakość wynikowych raportów.

The Home Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

W ramach zakrojonego na szeroką skalę programu zagospodarowania przestrzeni dla UK Border Agency (Brytyjska Straż Graniczna) udało nam się zwiększyć o 30% pojemność budynków, aby spełnić, a nawet przekroczyć cele GPU wynoszące 8 m kw. na pracownika pełnoetatowego. W tym celu przeprowadziliśmy krytyczną weryfikację dotychczasowych modeli wykorzystania przestrzeni i zaprojektowaliśmy nowe, bardziej efektywne układy pomieszczeń.

Teatr Nottingham Playhouse

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom projektowym stworzonym na potrzeby remontu budynku znajdującego się na liście obiektów chronionych udało nam się zmniejszyć zużycie energii o 34% i zwiększyć liczbę miejsc na widowni o 10%. Za te osiągnięcia otrzymaliśmy nagrodę RICS.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia