Wydajność i Efektywność

Wraz z rosnącym znaczeniem modeli zamówień, coraz większy wpływ na efektywność i wydajność organizacji nabiera strategia kontraktowania i zawierania umów.

O ile zrozumienie procesów realizacji zamówień jest kluczem do zachowania zgodności z przepisami, to uzyskanie optymalnej wartości wymaga strategii zarządzania łańcuchem dostaw zapewniającej zwiększanie wartości organizacji, a także odpowiednich struktur zarządzania kontraktem.

Rozwiązania zapewniające równowagę priorytetów

Poszczególne organizacje różnią się pod względem podejścia do ryzyka. Niektóre preferują eliminowanie ryzyka na rzecz większej stabilności finansowej. Inne z kolei akceptują ryzyko w celu zwiększenia przejrzystości kosztów rzeczywistych. Choć nasi specjaliści akredytowani przez CIPS doskonale znają procesy i  sposoby pozyskiwania  zamówień zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, to podstawą skutecznego modelu zaopatrzenia nie jest jednak sam proces. Ściśle współpracujemy z klientami aby zrozumieć ich cele i doradzić w zakresie optymalnych strategii kontraktowych opartych na:

  • dogłębnym zrozumieniu  struktury organizacyjnej oraz środowiska, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza;
  • szczegółowej analizie łańcucha dostaw i apetytu na ryzyko w ramach realizacji usługi.

Kontrakty oparte na wynikach

Uzależnienie wynagrodzenia w całości lub części od wyników jest dla wielu klientów najlepszym rozwiązaniem aby rozwiać wątpliwości interesariuszy. Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w opracowywaniu Kluczowych Wskaźników Wydajności i systemów Efektywności i Płatności, które podnoszą standardy wydajności dostawców bez konieczności stosowania zbyt rygorystycznych postanowień umownych lub kontraktów. Z przyjemnością rzucamy wyzwanie warunkom dotyczącym realizacji  inwestycji, jeżeli tylko dostrzegamy możliwość ich poprawy.

Partnerstwo

Współpraca o charakterze partnerskim opiera się na stworzeniu odpowiedniego środowiska, w którym obie strony szanują wzajemne potrzeby niezależnie od tego, czy dążą do osiągnięcia zysku, realizacji określonego celu czy dotrzymania terminu. Specjaliści Gleeds dysponują umiejętnościami i wiedzą pozwalającymi na budowanie zdrowych relacji partnerskich, niezależnie od tego czy sami zajmują się organizacją przedsięwzięcia czy też pełnią rolę pośredników pomiędzy stronami.

Zarządzanie kontraktami

Organizacje zarządzające kontraktami muszą potrafić reagować właściwie na wszelkie kwestie z takimi kontraktami związane. Skomplikowane przedsięwzięcia, takie jak inicjatywy oparte na finansowaniu prywatnym (PFI), wymagają wyższego poziomu zarządzania w celu zapewnienia odpowiedniej  weryfikacji i kontroli. Zespół Gleeds opracował i wdrożył systemy zarządzania kontraktem w ramach wielu znaczących projektów, programów i inicjatyw. Umożliwiają one skuteczne zarządzanie ryzykiem i finansami bez konieczności tworzenia zbyt rozbudowanych i skomplikowanych struktur organizacyjnych.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia