Doradztwo Podatkowe

Dzięki świadczonym przez nas usługom doradczym klienci uzyskują znaczne oszczędności w zakresie inwestycji majątkowych. Pokazujemy, w jakich obszarach można ograniczyć zobowiązania podatkowe, poprawić przepływy środków pieniężnych, zmniejszyć składki ubezpieczeniowe, a także pozyskać ewentualne dotacje ułatwiające realizację planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tworzymy rozwiązania finansowe gwarantujące nie tylko maksymalny zwrot z inwestycji, ale także jej ochronę. Z puli wydatków majątkowych o wartości 26 mld funtów nasz zespół pomógł klientom odliczyć blisko 7 mld funtów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Bieżąca identyfikacja ulg podatkowych

Czujność i gotowość do identyfikacji pojawiających się możliwości jest niezbędna dla optymalizacji korzyści z tytułu ulg podatkowych. Opracowujemy narzędzia do analizy w czasie rzeczywistym, dopasowane do indywidualnej charakterystyki przedsiębiorstwa i służące identyfikacji wszelkich ulg podatkowych w kontekście wydatków inwestycyjnych, amortyzacji i aktywów.

Korzyści ze specjalistycznego doradztwa ubezpieczeniowego

Wiemy, jak uzyskać najwyższe korzyści z ubezpieczenia majątku. Branża ubezpieczeniowa od ponad 20 lat bazuje na naszym doświadczeniu. Jesteśmy preferowanym dostawcą usług dla firm ubezpieczeniowych takich jak: AXA Insurance i Zurich.

Oferowane przez nas usługi wyceny obejmują: szacowanie szkód majątkowych, zakres rekomendacji roboczych, przegląd i ponowną kontrolę roszczeń, zarządzanie ryzykiem, pomoc przy zamykaniu roszczeń, mediację i arbitraż.

Realizacja projektów ze środków pochodzących z dotacji

Coraz większy nacisk na zagospodarowanie terenów pod ponowną zabudowę, niesie za sobą ryzyko związanych z nimi ukrytych kosztów. Pomagamy klientom znaleźć dotacje zwiększające potencjał realizacji projektów. Oferujemy pomoc w zakresie:

  • poszukiwania dotacji i kontroli kwalifikowalności  danej inwestycji
  • opracowywania ocen i analiz  dla planowanego przedsięwzięcia
  • doradztwa  dotyczącego wniosków i procesu ich składania
  • negocjacji aż do etapu przyznania dotacji
  • procesów obsługi i monitorowania po przyznaniu dotacji

Optymalizacja efektywności podatkowej

Kluczem do uzyskania ulg podatkowych jest wcześniejsze planowanie. Ulgi podatkowe są charakterystyczne dla większości wydatków inwestycyjnych. Od samego początku możemy uwzględnić efektywność podatkową jako istotny element każdego projektu.

Służymy także doradztwem w zakresie roszczeń zapewniając znaczące oszczędności podatkowe inwestorom, deweloperom i innym zainteresowanym podmiotom.

Niektóre z naszych projektów
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia