Sądownictwo

Nasi Klienci z tego sektora mają wymagania, które wykraczają poza konwencjonalne rozwiązania doradztwa budowlanego. Jesteśmy w pełni świadomi, że budynki sądów czy policji są szczególne w kontekście aspektów publicznych i politycznych oraz że często podlegają ścisłej kontroli w przypadku jakichkolwiek procesów decyzyjnych.

Skuteczni i efektywni

Rozumiemy priorytety i potrzeby naszych Klientów związane z tym, aby inwestycje były efektywne w eksploatacji, jak również potrafimy uzasadnić celowość ich realizacji i lokalizacji w obrębie społeczności, którym służą.

Rozumiemy rolę aktywów naszych Klientów i wsparcie, jakie muszą one zapewnić ich organizacjom. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale musi być ono dostosowane do zmieniających się potrzeb i technologii.

Nasza praca pomaga Klientom osiągnąć najlepszy rezultat bez względu na to, czy zamierzają oni zmaksymalizować korzyści z inwestycji kapitałowych, czy oczekują zwiększenia efektywności w celu zmniejszenia wydatków lub obniżenia kosztów inwestycyjnych. Rozumiemy jak istotne jest skuteczne zarządzanie cyklem życia budynku i konieczność zapobiegania niepotrzebnym kosztom.

W bezpiecznych rękach

Wiemy, że czas spędzany na sali sądowej jest ograniczony i bardzo cenny. Zdajemy sobie również sprawę z tego, jak ważna dla policji jest ciągłość działania. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu dostępu do informacji poufnych oraz pracy w obszarach o ograniczonym dostępie, dzięki czemu sprawnie zarządzają budową i pracami konserwacyjnymi zgodnie z procedurami i bez wpływu na pełne funkcjonowanie obiektu, bezpieczeństwo i termin oddania do użytku.

Wiedza specjalistyczna

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w tym sektorze, dobrze znamy struktury rządowe, przepisy dotyczące zamówień i realizacji inwestycji oraz aspekty wynikające z dużej liczby interesariuszy w każdym z obszarze wymiaru sprawiedliwości. Bez względu na to, czy chodzi o opracowanie strategii, ocenę rentowności planowanych przedsięwzięć, realizację inwestycji, czy pomoc w zarządzaniu nieruchomościami, oferujemy szeroką gamę usług doradczych, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów – zarówno tym najpilniejszym, jak i ukierunkowanym na czerpanie długofalowych korzyści.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia