Opieka Zdrowotna

Zmiany w opiece zdrowotnej są napędzane przez mocno zaawansowane procedury kliniczne, postęp technologiczny, a także zmiany organizacyjne, sposób finansowania, oraz wzrost i coraz większe zróżnicowanie ludności.

Powyższe czynniki prowadzą do ciągłego równoważenia tego, gdzie poziom opieki zdrowotnej i usług medycznych jest najlepszy, w jaki sposób powinny być świadczone usługi medyczne, oraz jaki jest oczekiwany poziom zwrotu z wydanych pieniędzy i poczynionych inwestycji.

Mieliśmy okazję współpracować z jednym z największych na świecie dostawców diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – tj. angielskim NHS, dzięki czemu wiemy jakiego rodzaju rozwiązania umożliwiają zapewnienie zrównoważonej opieki zdrowotnej.

Bardziej wydajne działania

W ostatnich latach powstała presja w stosunku do przedsięwzięć realizowanych ze środków publicznych, ukierunkowana na efektywność realizacji celów i ścisłą analizę wszystkich budżetów operacyjnych. Dotychczasowe sposoby pracy uległy zmianie i przekształciły się w nowe. Przełożyło się to na lepsze wykorzystanie kosztownych powierzchni, a także zaadoptowanie sposobów pomiarów stosowanych przy obiektach komercyjnych, większą kontrolę świadczonych usług medycznych i wprowadzenie
innowacyjnych metod zamówień.

Mając duże doświadczenie przy inwestycjach z sektora opieki zdrowotnej realizowanych zarówno ze środków publicznych i prywatnych, firma Gleeds jest dobrze przygotowana do wdrażania najbardziej skutecznych sposobów realizacji inwestycji oraz analizy i restrukturyzacji nieruchomości swoich Klientów.

Zatrudnienie nas jest proste

Jesteśmy członkami narodowych, regionalnych i lokalnych programów regulujących realizowanie inwestycji z sektora medycznego i opieki zdrowotnej w systemie zamówień publicznych, spełniających normy Unii Europejskiej, gwarantujących jakość i adekwatność ceny do oferowanej usługi.

Dzięki temu możemy rozpocząć pracę w możliwie krótkim czasie od otrzymania zlecenia i oszczędzić naszym Klientom konieczności wielomiesięcznego oczekiwania, które jest nieuniknione w przypadku tradycyjnych procedur zamówień publicznych.

Uczenie się norm i ciągłe doskonalenie pozwoliły nam opracować skonsolidowane dane zgromadzone w bazach porównawczych, stosowane do pomiaru wydajności budynków lub nieruchomości.

Wykorzystanie usług specjalistycznych

Specjalistyczna jednostka doradztwa strategicznego Gleeds została powołana, aby wzbogacić nasze kluczowe usługi tj. zarządzanie inwestycjami i ich kosztami, czy zarządzanie aktywami.

Nasze wsparcie dla partnerów z sektora publicznego i prywatnego, związane z inwestycjami realizowanymi w formule PFI i NHS LIFT, zapewnia realizację zleceń podczas trwania koncesji lub w okresie najmu.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Szybkie zmiany jakie zachodzą w sektorze usług medycznych i opieki zdrowotnej oznaczają dla nas konieczność pomocy naszym Klientom w znajdowaniu coraz większej liczby napędzanych komercyjnie rozwiązań – zarówno krótko, jak i długofalowych. Roger Pulham, Head of Healthcare
Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia