Obiekty Rządowe i Komunalne

Rozumiemy presję towarzyszącą prowadzeniu inwestycji finansowanych z pieniędzy podatników w sektorze publicznym.

Wymagania są większe. Kontrola dokładniejsza. Budżety są bardziej oszczędne i zoptymalizowane. Pracujemy z naszymi Klientami od wczesnych etapów realizacji inwestycji, aby poznać zasoby i środki jakimi dysponują i zrozumieć ich oczekiwania oraz doradzić w jaki sposób najlepiej mogą je wykorzystać. Pomagamy w organizacji wszelkich dalszych prac nad harmonogramem i budżetem, bez względu na ograniczenia.

Iść z duchem czasu

Szybko zmieniające się środowisko biznesowe, kładące szczególny nacisk na osiąganie jak najwyższej efektywności, wymaga od naszych Klientów z sektora publicznego redukcji poziomu wydatków i lepszego wykorzystania aktywów kapitałowych, a wszystko przy jednoczesnej poprawie wiodących usług publicznych i pobudzania wzrostu gospodarczego.

Kluczem do osiągnięcia tego wszystkiego jest solidna strategia zarządzania mieniem państwowym. Nasi doradcy zawsze ustalają i szczegółowo omawiają cele Klienta i znajdują właściwe rozwiązania, aby spełnić oczekiwania, zapewniając przy tym najlepszą wartość bez względu na upływ czasu.

Nie musi to odnosić się do obiektów nowo-wybudowanych - można wygenerować dodatkowe dochody poprzez zbycie zbędnych gruntów lub zmianę wykorzystania istniejących aktywów.

Efektywne zarządzanie aktywami

Opracowaliśmy bogatą bazę benchmarkingową, dzięki czemu pomagamy naszym Klientom oszacować wartość posiadanych aktywów i ich potencjał. Baza ta jest nieoceniona przy określaniu strategii dla każdej inwestycji.

Nasz dostęp do najnowszych danych kosztowych, analiza rynku oraz modelowanie informacji o budynkach (z ang. building information modelling) gwarantuje, że zawsze bazujemy na rzetelnej informacji.

Nasz zespół posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zrównoważonego budownictwa i strategii realizacji inwestycji, która sprosta oczekiwaniom Klientów potrzebujących dodatkowego wsparcia w kwestii spełnienia wymogów ustawowych.

Aby zapewnić Klientom jeszcze większy spokój, nasz firmowy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełnia wszystkie rządowe normy bezpieczeństwa.

Nasze doświadczenie

Podczas swojej dotychczasowej działalności mieliśmy okazję ściśle współpracować z władzami i przedstawicielami sektora publicznego, przy realizacji różnego rodzaju inwestycji, między innymi:

  • Władze centralne: więzienia, obiekty obronne, sądy, ambasady, urzędy pracy
  • Władze lokalne: miejskie ośrodki kultury, biblioteki, mieszkania socjalne, rozbudowa i rewitalizacja obszarów miejskich, drogi, centra rozrywki
  • Obrona cywilna i służby ratownicze: obiekty policyjne, jednostki pogotowia i straży pożarnej
Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia