Obiekty Dziedzictwa Kulturowego

Wiele firm unika zleceń związanych z budynkami zabytkowymi, ze względu na trudności, jakie one stwarzają. Ale my kochamy ten sektor – łączy nas pasja do dbania o zachowanie naszego dziedzictwa. Nasz Zespół d/s Budynków Zabytkowych i Obiektów Dziedzictwa Kulturowego ma ponad 25-letnie doświadczenie oraz specjalistyczne umiejętności potrzebne w tym niezwykle wrażliwym sektorze budownictwa.

Zachowywanie dziedzictwa kulturowego

Ludzie przychodzą do nas po wsparcie techniczne przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć. W rzeczywistości 80% naszych zleceń pochodzi od tych samych klientów, którzy wracają po nasze porady. Dotyczy to zarówno budynków zabytkowych i obiektów dziedzictwa kulturowego, budynków powstających w pobliżu zabytków, jak również adaptacji i dostosowań obiektów będących ikonami budownictwa lub wpisanych do rejestru zabytków pod koniec 20 wieku.

Odrestaurowywanie i zachowywanie budynków wpisanych do rejestru zabytków wiąże się z szeregiem szczególnych wyzwań, takich jak:

  • wielu interesariuszy
  • uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń i zgód
  • plany konserwacyjne dla danego obiektu
  • pozyskiwanie materiałów
  • konieczność zaangażowania ekspertów branż specjalistycznych
  • ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych kosztów 

Kluczową kwestią tego działu budownictwa jest konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy fachowej na temat rzemiosł tradycyjnych i materiałoznawstwa. Projekty często wiążą się z wykorzystaniem prac kamieniarskich, obróbki krzemienia, stolarki i ślusarki zabytkowej, czy też stosowanie rzadkich materiałów pochodzenia lokalnego.

Dbałość o szczegóły

Jest coś wyjątkowego w pracy przy tego typu obiektach. Często wiążą się z nią znaczne emocje. Staramy się zachować równowagę między autentycznością i spójnością budynków z nowymi sposobami ich wykorzystania, które mogą przedłużyć ich żywotność.

Rozumiemy i wspieramy fundamentalne zasady ochrony i konserwacji budynków, do których należą: zasada minimalnej interwencji oraz zasada odwracalności interwencji.

Zarządzanie kosztami

Zapewniamy poczucie pewności kosztów oraz podejście, które najtrafniej określa sformułowanie "value for money" (wysoki stosunek wartości do ceny). Nasi niezależni doradcy finansowi mają wypracowane standardy współpracy z organizacjami d/s dziedzictwa kulturowego, jak również pomagają zapewnić finansowanie dla tego typu obiektów.

Prace związane z dziedzictwem kulturowym mogą być skomplikowane. Nasze doświadczenie przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków, odnośnie specjalistycznych technik budowlanych i wiedza naszych ekspertów w karesie sytemu zamówień pozwala oszacować ryzyko związane z danym przedsięwzięciem, ustalić realistyczne plany i harmonogramy oraz właściwie określać budżety.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia