Edukacja

Wspólnym celem naszych Klientów z sektora edukacji jest stworzenie środowiska, które inspiruje i wychowuje uczniów i studentów. Pomimo iż główny cel, który im przyświeca jest taki sam, okoliczności mogą się różnić. Zatrudniamy pracowników specjalizujących się w różnych placówkach edukacyjnych, od szkół po uczelnie wyższe. Dzięki temu gwarantujemy naszym Klientom pełne zrozumienie ich priorytetów i wyzwań, jakim muszą stawiać czoła.

Zmieniające się czasy wymagają zmiany sposobu myślenia

Oferujemy specjalistyczne usługi doradcze począwszy od etapu planowania, poprzez realizację inwestycji, oraz zarządzanie efektywnością i wydajnością budynku, co w perspektywie długoterminowej pozwala naszym Klientom na znaczne oszczędności.

Pracujemy blisko odpowiednich władz, dzięki czemu wiemy, jak uzyskać dostęp do źródeł finansowania. Zapewnienie naszym Klientom właściwej informacji do celów ich postępowań przetargowych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Nasi specjaliści są świadomi różnej dostępności środków finansowych w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych i zróżnicowanego podejścia w ustalaniu planów odnośnie zarządzania takimi obiektami.

Szkoły i uczelnie

Sektor edukacji, pomimo niewystarczających środków, musi umieć odpowiadać na ciągle zachodzące zmiany demograficzne oraz wzrost populacji. Dążenie do podwyższania standardów edukacji nie ustaje nawet przy ograniczonym budżecie.

Dysponujemy grupą specjalistów, zajmujących się doradztwem w dziedzinie różnych rodzajów szkół i uczelni. Współpracujemy z Agencją Finansowania Szkolnictwa (z ang. Education Funding Agency), władzami lokalnymi, autorytetami ze świata szkolnictwa wyższego i uczelniami.

W 2014 roku współpracowaliśmy ze 100 szkołam i uczelniami w Wielkiej Brytanii.

Dalsza edukacja

Nowoczesne budynki szkół i uniwersytetów różnią się od tych budowanych kiedyś. Inwestycje, przy realizacji których współpracujemy są innowacyjne i pełne pomysłowych rozwiązań. Przebudowujemy urzędy i biurowce na szkoły, dachy i poddasza na przestrzenie rekreacyjne. Dzięki nam przedsięwzięcia realizowane w zatłoczonych i ciasnych centrach miast stają się sukcesem.

Ściśle współpracujemy z Klientami, aby wesprzeć ich starania w dążeniu do koncentrowania się na aspektach związanych z procesem uczenia się bardziej niż na samym nauczaniu. Często wykorzystujemy najnowsze technologie do kreowania informacji i tworzenia środowisk bogatych w technologie komunikacyjne (ICT).

Szkolnictwo wyższe

Będąc częścią globalnego, konkurencyjnego rynku, uczelnie muszą robić wszystko, by zachować jak najwyższy poziom. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami studentów, coraz większe znaczenie mają nowoczesne zaplecza dydaktyczne i wysoki standard zakwaterowania na kampusach uniwersyteckich

Nasi specjaliści z dziedziny szkolnictwa wyższego współpracują z Klientami w celu jak najlepszego zagospodarowania istniejącej oraz powstającej, nowej przestrzeni. Najlepsze rozwiązania wcale nie muszą być najdroższe. Współpracujemy z zespołem projektowym naszych Klientów, by już na wczesnych etapach zaproponować unikalne sposoby w zakresie renowacji, jak również rozwiązań dotyczących nowopowstających budynków, co ma na celu zminimalizowanie wpływu prowadzenia takich działań na codzienne funkcjonowanie placówki.

Do chwili obecnej współpracowaliśmy z 17 spośród 20 czołowych brytyjskich uniwersytetów.

Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy

Nasi konsultanci pomagają Klientom w zarządzaniu interesariuszami, co jest kluczowe dla powodzenia inwestycji. Poprzez identyfikowanie i ustalanie priorytetów dla kluczowych czynników, takich jak normy środowiskowe, czy jakość obiektów badawczych, zapewniają by każdy członek zespołu, zarówno po stronie Gleeds jak i Klienta, był w pełni zaangażowany w realizację przedsięwzięcia.

Porozmawiaj z nami
Monika Przylepa

Monika Przylepa
Director, Business Development

Lokalna osoba kontaktowa
Tadeusz Jachowicz

Tadeusz Jachowicz
Dyrektor Regionalny, Europa Środkowo- Wschodnia